Xây dựng NTM đạt chuẩn vào năm 2020

Ba Chẽ: Để về đích huyện NTM vào năm 2020

Thứ Ba, 15/09/2015, 00:51 [GMT+7]
.
.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới (NTM), vượt lên những khó khăn của một huyện nghèo, bước đầu Ba Chẽ đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong chặng đường tiếp theo, Ba Chẽ đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2020.

* Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Ba Chẽ Bùi Văn Lưu: Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền với phương châm: Tuyên truyền rộng, vận động sâu

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 01 về xây dựng NTM, trong thời gian tới công tác tuyên truyền cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa với phương châm: “Tuyên truyền rộng, vận động sâu”, nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững và ổn định trật tự xã hội, xây dựng NTM. Đồng thời cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ chi bộ, vai trò tham mưu, định hướng, đôn đốc thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, từ khâu soạn đề cương nội dung đến khâu truyền đạt, đảm bảo tính hấp dẫn, lôi cuốn người nghe, bám sát đặc điểm đối tượng, trong đó đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số cần sử dụng các phương pháp tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu và có minh hoạ trực quan sinh động.

* Chị Triệu Thị Chung, thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn: Thu hút các dự án phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo

Xã Thanh Sơn là nơi sinh sống của trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số, là địa bàn có nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất. Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, theo tôi xã cần tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá để từng bước giảm nghèo bền vững cho người dân. Việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ giữa phát triển sản xuất hộ gia đình với tổ chức sản xuất hàng hoá quy mô tập trung, tạo ra những sản phẩm có số lượng lớn, giá trị cao. Bên cạnh đó, chính quyền cũng cần có nhiều giải pháp hiệu quả hơn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung trên địa bàn. Người dân cũng cần được tập huấn, bồi dưỡng thêm các kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, canh tác đối với các giống cây mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

* Bí thư Chi bộ thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc Chíu A Khế: Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh trong các gia đình thôn xóm

Thời gian qua, thôn Làng Cổng đã tập trung vận động nhân dân chủ động, tích cực đóng góp tiền của, công sức để xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ lâu dài cho phát triển kinh tế và đời sống. Việc duy tu, bảo dưỡng, công tác quản lý được chủ động. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng nếp sống văn hoá ăn ở hợp vệ sinh, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, tạo thêm nhiều cảnh quan tươi đẹp gắn với phục dựng và phát triển các bản sắc văn hoá tốt đẹp của cộng đồng người Dao để đủ điều kiện phát triển du lịch trong tương lai. Xây dựng phong trào thi đua học tập trong các gia đình, dòng họ trong thôn để góp phần cải thiện nhanh trình độ dân trí, có thêm điều kiện tiếp thu khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống.

* Bí thư Đảng uỷ xã Lương Mông Hà Ngọc Tùng: Cần đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn

Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, tôi nghĩ cần đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn. Thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; hỗ trợ, khuyến khích phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao trong nông nghiệp nhằm tạo mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm; kêu gọi đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nông sản; tăng cường liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước và nhà khoa học) để tạo động lực cho nông nghiệp của huyện phát triển. Tiếp tục đầu tư cho các hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân; ưu tiên đầu tư ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất cao, chất lượng tốt và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại cho nông dân và thành viên các câu lạc bộ năng suất cao…

Thái Cảnh (thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.