Ba Chẽ: Quyết tâm đạt mục tiêu xây dựng NTM đạt chuẩn vào năm 2020

Thứ Ba, 15/09/2015, 00:47 [GMT+7]
.
.

Tham gia phong trào chung tay xây dựng NTM, nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn của Ba Chẽ đã được đầu tư, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Những kết quả bước đầu

Bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Ba Chẽ với xuất phát điểm rất thấp, 100% số xã đạt dưới 5 tiêu chí NTM. Không những thế, Ba Chẽ lại là huyện khó khăn, kinh tế chậm phát triển, doanh nghiệp ít, chủ yếu doanh nghiệp nhỏ nên rất khó về nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, phân tán vì vậy đầu tư hạ tầng tốn kém, nhất là hạ tầng giao thông. Đời sống của người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao dẫn đến việc huy động đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM khó khăn...

Giáo dục là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng NTM của Ba Chẽ. Trong Ảnh: Giờ học của cô trò lớp 8B, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Chẽ.
Giáo dục là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng NTM của Ba Chẽ. Trong Ảnh: Giờ học của cô trò lớp 8B, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Chẽ.

Thế nhưng, chỉ sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh uỷ về xây dựng NTM, nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đã được quan tâm đầu tư, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Huyện đã huy động được sự vào cuộc, đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Làm thay đổi cơ bản nhận thức của cán bộ, nhân dân, thay đổi cách nghĩ, cách làm, loại bỏ dần tư tưởng trông chờ ỷ lại.

Trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã xác định kinh tế lâm nghiệp là mũi nhọn. Trong những năm qua, huyện đã tập trung chuyển đổi đa dạng hoá giống cây trồng lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Từ chỗ người dân chỉ trồng rừng theo phương thức chờ đợi sự hỗ trợ của Nhà nước, đến nay hầu hết các gia đình đã tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng, bình quân mỗi năm toàn huyện trồng mới được 3.149,3ha rừng, bằng 123,7% so với năm 2010. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 70%, rất nhiều gia đình đã thực sự thoát nghèo nhờ trồng rừng và cũng nhiều gia đình giàu lên nhờ rừng.

Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn Ba Chẽ đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của địa phương như: Vùng trồng ba kích với diện tích sản xuất gần 200ha, vùng trồng trà hoa vàng có diện tích hơn 60ha và các vùng trồng tre mai, thanh long,  mía tím… Diện tích các vùng trồng đã tăng theo các năm. Số hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất cũng đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Toàn huyện đã phát triển được 10 trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng trọt tập trung; trên 150 hộ chăn nuôi có quy mô vừa với khoảng từ 50-150 con gia súc/hộ, có 164 lượt dự án phát triển sản xuất được nhân dân tham gia triển khai thực hiện, tăng thu nhập đáng kể cho người dân, đồng thời đã tạo ra sự đa dạng về sản phẩm hàng hoá. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 126 công trình, hạng mục công trình giao thông; 74 công trình thuỷ lợi, 15 công trình cấp nước sinh hoạt; 9 công trình điện; xây mới và kiên cố hoá hệ thống trường, lớp học, nhà văn hoá thôn. 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%…

Công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo trên địa bàn được quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời, các chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đúng, đủ theo quy định của Nhà nước. Sau 5 năm thực hiện xây dựng NTM, hiện có 4 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện từ 48,08% năm 2010 xuống còn 12,08% năm 2014, bình quân mỗi năm giảm 9%. Đã có 7/25 thôn hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Huyện đã đạt được 4 tiêu chí và 15 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Nỗ lực để về đích đúng lộ trình

Thực hiện lộ trình xây dựng NTM, Ba Chẽ phấn đấu đến năm 2019 có 7/7 xã cơ bản đạt chuẩn NTM; đến 2020 huyện đạt chuẩn NTM, có 2 xã đạt xã NTM tiên tiến...

Để đạt được mục tiêu này là một thách thức không nhỏ đối với huyện. Bởi lẽ, hiện Ba Chẽ vẫn là huyện đạt số tiêu chí, chỉ tiêu ở mức thấp nhất trong tỉnh. Toàn huyện còn 15/19 tiêu chí chưa đạt. Một số tiêu chí khó đạt như: Giáo dục, văn hoá, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, do một bộ phận cán bộ, người dân vẫn chưa tích cực vào cuộc; hiện còn 7/7 xã chưa đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, chợ nông thôn, bưu điện; có tiêu chí không có khả năng đạt được nếu không có nguồn lực hỗ trợ đầu tư (cơ sở vật chất văn hoá; giao thông; trường học...).

Song, những kết quả đã đạt được của 5 năm qua là vô cùng lớn lao so với xuất phát điểm của huyện. Đây sẽ là nền móng vững chắc, là cơ sở để Ba Chẽ tiếp tục thực hiện quyết tâm đạt lộ trình đặt ra trong xây dựng NTM. Đồng thời, huyện sẽ thường xuyên đánh giá, đổi mới cách làm theo hướng linh hoạt, hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền, phát huy vai trò, năng lực tham mưu, ý thức trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu, mục tiêu là làm cho người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về xây dựng NTM, thống nhất về nhận thức, cách làm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên đầu tư hạ tầng các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã, thôn đăng ký đạt chuẩn và xây dựng thôn điểm đạt các mục tiêu của chương trình. Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để sản xuất hàng hoá tập trung làm cơ sở xây dựng thương hiệu nông sản như thanh long, ba kích, măng mai, nấm linh chi, thông nhựa, quế, sa mộc để quảng bá, xúc tiến thương mại đem lại giá trị kinh tế cao cho sản phẩm, quan tâm phát triển các sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Bên cạnh đó, Ba Chẽ rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của tỉnh và trung ương; đặc biệt là sự chung tay, chia sẻ, hỗ trợ về kinh phí, công trình của các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; để Ba Chẽ có thêm tiềm lực, điều kiện, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt kết quả cao hơn.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.