Phát triển nông nghiệp bền vững

Thị xã Quảng Yên: Khởi sắc từ "tam nông"

Thứ Năm, 10/11/2016, 11:01 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành nông nghiệp Quảng Yên vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng, đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Có được kết quả đó là nhờ thị xã đã quyết liệt, linh hoạt triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Trong đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (gọi tắt là tam nông) mà trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

“Bức tranh” sáng từ nông thôn mới

Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao... là những thành tựu quan trọng và dễ nhận thấy của TX Quảng Yên sau hơn 5 năm triển khai chương trình xây dựng NTM. Tính đến tháng 9-2016, thị xã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM (xã Hoàng Tân); 7/8 xã cơ bản đạt chuẩn NTM (từ 16-18 tiêu chí).

Đầm nuôi tôm công nghiệp của Công ty CP Thuỷ sản Tân An.
Đầm nuôi tôm công nghiệp của Công ty CP Thuỷ sản Tân An.

Đến xã Tiền An, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến những đổi thay từ xây dựng NTM. Ngay từ những ngày đầu triển khai, Tiền An xác định xây dựng hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các ngành, đoàn thể của xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cùng chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn. Qua 5 năm triển khai, xã đã vận động được hàng trăm hộ dân hiến hàng vạn m2 đất, dỡ bỏ hàng nghìn công trình trên đất và chặt bỏ hàng trăm cây ăn quả để xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông, đường nội đồng, kênh tưới tiêu... Nhờ đó, đến nay xã đã bê tông hoá, nhựa hoá được 81,9% km đường giao thông, 72,8% km đường xóm, 61,2% km đường nội đồng. Đặc biệt, xã đã xây dựng được 4 vùng chuyên sản xuất rau an toàn với tổng diện tích gần 300ha. Đồng thời thành lập và đưa HTX Rau an toàn Tiền An vào hoạt động, nhằm  bao tiêu sản phẩm của nông dân, tạo đầu ra ổn định cho nông sản của địa phương...

Với các giải pháp quyết liệt, phù hợp, sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Tiền An đã đạt 18/19 tiêu chí và 37/39 chỉ tiêu; diện mạo nông thôn xã có nhiều đổi mới, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đàm Thị Trinh (thôn Đình, xã Tiền An) phấn khởi cho biết: “Từ khi xây dựng NTM, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, người dân xã được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, năng suất, sản lượng, thu nhập của người dân ngày càng ổn định hơn”.

Thị xã đã chú trọng xây dựng một số cánh đồng mẫu lớn có năng suất, thu nhập cao ở những địa phương có tiềm năng; phát triển sản xuất rau an toàn ở Cộng Hoà, Tiền An, Sông Khoai, gắn với xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản; chuyển đổi đưa các giống lúa cho năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng. Các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn được triển khai, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Nhiều sản phẩm của thị xã như trứng gà Tân An, rau an toàn Việt Long... đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao.

Quan tâm phát triển nông nghiệp bền vững

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 9 (khoá X) về “Tam nông”, thị xã đã đạt được kết quả khá toàn diện, trong đó xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn luôn được chú trọng. Giai đoạn 2010-2015, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thị xã tăng bình quân 3,8%/năm. Thị xã đã quy hoạch và xây dựng vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung với 8 nhóm sản phẩm có lợi thế, quy mô 5.976ha. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 110 triệu đồng/ha (tăng 1,96 lần so với năm 2010). Các ngành chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản có bước phát triển tích cực theo hướng công nghiệp và mang lại giá trị kinh tế cao.

5 năm qua, thị xã đã đầu tư xây dựng mới 144,8km đường giao thông với tổng vốn đầu tư 252,493 tỷ đồng; đầu tư kiên cố 43,8km kênh; sửa chữa, nâng cấp 46 công trình thuỷ lợi nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn với kinh phí thực hiện là 149,326 tỷ đồng. Hệ thống lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp được quan tâm cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt... Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện có hiệu quả. Đã giải quyết việc làm mới cho 10.941 lao động, đào tạo nghề cho 2.023 người... Thu nhập của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên: Năm 2015 đạt 32,2 triệu đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo của thị xã hiện còn 1,2%.

Đồng chí Vũ Ngọc Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã, cho biết: Mặc dù chương trình xây dựng NTM thời gian qua của thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp địa phương còn chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá... Vì vậy, kế thừa những kết quả của chương trình xây dựng NTM, thời gian tới thị xã đã đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 3% trở lên. Qua đó, phát huy thế mạnh to lớn của khu vực nông thôn, tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ, bền vững. Để đạt mục tiêu này, thị xã xác định tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách “tam nông” gắn với chương trình xây dựng NTM. Tranh thủ các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm có thế mạnh. Qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng, thu nhập cho người dân.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.