Bình Liêu: Tạo bứt phá trong giai đoạn mới

Thứ Năm, 20/12/2018, 07:35 [GMT+7]
.
.

Kỷ niệm 99 năm thành lập huyện 16/12 (1919-2018), 68 năm ngày giải phóng Bình Liêu 25/12 (1950-2018), tự hào với bề dày truyền thống lịch sử, trong những năm qua, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu luôn nỗ lực, đoàn kết, đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. Những kết quả tích cực trên các mặt công tác của huyện năm 2018 là minh chứng cho quyết tâm phát triển bứt phá, xây dựng quê hương Bình Liêu ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Những kết quả tích cực

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thời gian qua, công tác lãnh đạo, điều hành được cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng tập thể và cá nhân; đặc biệt là đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trên cơ sở đó, các đơn vị đều chủ động triển khai, phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của mình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, những nhiệm vụ công tác cụ thể huyện đề ra từ đầu năm.

Nhân dân Bình Liêu tích cực tham gia Hội hoa Sở năm 2018.
 Biểu diễn văn nghệ tại Hội hoa sở Bình Liêu năm 2018.

Năm 2018, kinh tế của Bình Liêu tiếp tục tăng trưởng với giá trị sản xuất ước tính cả năm đạt trên 1.250 tỷ đồng, tăng 13,55% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ (hiện đạt 51,69%) nhờ các biện pháp phát huy thế mạnh về khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn; phục dựng các lễ hội văn hóa truyền thống gắn với khai thác hiệu quả, kêu gọi đầu tư các tuyến, điểm du lịch... Qua đó, đưa kinh tế biên mậu, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu thuế xuất, nhập khẩu đạt trên 94,8 tỷ đồng, tăng 47,3% so với năm 2017. Đồng thời, chú trọng thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực, mang tính thương hiệu của địa phương theo hướng hàng hóa như miến dong, dầu sở, mật ong... Tính đến hết ngày 20/11/2018, toàn huyện đạt 12 tiêu chí, 35 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, tăng bình quân gần 4 tiêu chí và 9 chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2017.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, huyện luôn chú trọng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời có kế hoạch tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, nguồn xã hội hóa. Theo đó, Chương trình giảm nghèo bền vững được huyện triển khai song song với Đề án giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện xã đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án 755 của Chính phủ.

Cùng với giải ngân vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện tập trung hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất với kinh phí gần 12,7 tỷ đồng cho các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có thế mạnh của địa phương, như: Nuôi trâu, bò, dê, lợn, trồng dong riềng, hoa sở... Huyện cũng quan tâm triển khai các lớp xóa mù chữ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn để giúp người dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp. Bên cạnh đó, triển khai nguồn tín dụng chính sách xã hội đến với hộ nghèo, cận nghèo, hộ tại vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn. Năm 2018, qua rà soát theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều, toàn huyện có 834 hộ thoát nghèo, đạt 151,6% chỉ tiêu tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện giảm 11,86%.

Chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh được triển khai hiệu quả gắn liền với tình hình thực tế của địa phương. Bao gồm các nội dung cụ thể, như: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (miến dong) ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sản xuất; di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, thu mua phế liệu nằm xen kẽ trong các khu dân cư không phù hợp quy hoạch, tiềm ẩn các nguy cơ gây ô nhiễm và cháy nổ...

Giải pháp cho năm 2019 đột phá

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, huyện Bình Liêu vẫn thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ kịp thời. Đó là thu ngân sách của huyện đạt thấp, chỉ bằng 90,3% so với dự toán tỉnh giao đầu năm. Khoản thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng chỉ đạt 61% dự toán, ảnh hưởng đến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Việc tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chưa kịp thời. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, vẫn còn đảng viên và cộng tác viên dân số vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Cùng với đó, tình hình xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, trộm cắp tài sản, vi phạm quy hoạch xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn xảy ra...

Mô hình nuôi cá tầm ở bản Khe Tiền, xã Đồng Văn của HTX Phát triển nông nghiệp thuỷ sản Đông Bắc là một trong những giải pháp giảm nghèo hiệu quả của Bình Liêu.
Mô hình nuôi cá tầm ở bản Khe Tiền, xã Đồng Văn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, với quyết tâm đạt những thành tựu đột phá cho năm 2019, huyện sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập huyện (1919-2019). Trong đó, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng, chất lượng và hiệu quả hoạt động ngành dịch vụ; phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương tạo bước đột phá, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện đặt mục tiêu năm 2019 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; các xã phấn đấu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Cùng với đó, sẽ triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công năm 2019, chú trọng những công trình thực sự cấp thiết cấp bách đảm bảo an sinh xã hội khác nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển. Đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực, như: Cải tạo, nâng cấp đường thị trấn Bình Liêu - Húc Động, cầu qua cặp Cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc)... Các nguồn vốn xã hội được huy động và sử dụng có hiệu quả cho đầu tư phát triển, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn; đặc biệt là đầu tư các dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn và hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch phát triển nhân lực huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

Với những biện pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng và quyết tâm cao trong chỉ đạo và thực hiện, Bình Liêu đã và đang có bước chuyển mình mạnh mẽ và hứa hẹn những bước đà vững chắc để tiến nhanh, mạnh hơn trong thời gian tới, thu hẹp khoảng cách với các địa phương trong tỉnh.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.