Đại biểu với cử tri

Đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân

Thứ Hai, 09/07/2018, 07:18 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động khai thác có tính chất tận diệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản, đặc biệt là trong vấn đề xử lý ngư dân khai thác thuỷ sản bằng các công cụ cấm.

Để đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân, việc hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp một cách phù hợp đang là một vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Theo đó, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII sẽ đưa ra bàn luận dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 liên quan đến việc hỗ trợ cho ngư dân sau chuyển đổi nghề.

g
Tàu đánh bắt thuỷ sản neo đậu trên khu vực Vịnh Hạ Long.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, hiện nay toàn tỉnh có trên 8.400 tàu với khoảng 33.000 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Trong số này có tới trên 5.800 tàu (69%) thường xuyên hoạt động ven bờ đã gây sức ép rất lớn cho nguồn lợi thủy sản và môi trường. Để bảo vệ ngư trường khu vực ven bờ, cũng như gìn giữ hệ sinh thái biển, những năm qua tỉnh đã tăng cường các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, xử lý nghiêm các hành vi đánh bắt bằng phương thức, công cụ tận diệt. Tuy nhiên, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều thách thức, do phần lớn ngư dân có điều kiện kinh tế khó khăn, vì mưu sinh hàng ngày nên đã sử dụng các ngư cụ có tính hủy diệt thủy sản rất lớn như: Lồng bát quái, cào, te xiệp, đăng đáy, lặn, điện... Các công cụ khai thác này đang khiến cho nguồn lợi thủy sản suy giảm nghiêm trọng.

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên, môi trường biển cũng như đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân, việc vận động và hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp một cách phù hợp đang là một vấn đề được người dân rất quan tâm. Qua khảo sát và báo cáo của các địa phương tính đến tháng 4/2018 trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 tàu hoạt động ven bờ cần được cải hoán, với hơn 4.000 lao động cần được nâng cấp và chuyển đổi nghề khác. Trong đó, đại đa số là lao động trên các tàu công suất nhỏ hoạt động khai thác ven bờ khó khăn về vốn đầu tư nâng cấp tàu và mua ngư lưới cụ hoặc đầu tư phát triển sản xuất nghề khác, một số lao động chỉ biết làm nghề khai thác thủy sản…

Anh Nguyễn Văn Long, khu 2, thị trấn Cô Tô cho biết: Tôi rất đồng tình với quan điểm của tỉnh về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ cho môi trường biển để giữ gìn không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ sau này. Nhưng, mưu sinh bằng nghề đánh bắt thuỷ sản từ thời cha, ông để lại, chúng tôi rất khó để chuyển đổi sang làm nghề khác nếu không được hỗ trợ về vốn hay kiến thức. Do vậy, ngư dân chúng tôi rất mong muốn được tỉnh hỗ trợ về vốn hay kỹ thuật để có thể chuyển đổi nghề nghiệp hay cải thiện phương thức khai thác đảm bảo hơn…

Ngư dân, phường Tân An, TX Quảng Yên thực hành nghề đan lưới.
Ngư dân phường Tân An (TX Quảng Yên) sửa, vá lưới đánh cá.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã được tỉnh triển khai một cách đồng bộ và nghiêm túc. Chính sách đã góp phần tạo điều kiện hỗ trợ cho nhiều lao động, trong đó có ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp cũng như ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, chính sách hiện nay đang áp dụng tập trung cho vay ưu đãi đối với đối tượng nghèo, cận nghèo, hỗ trợ lãi suất cho tàu thuyền trên 90CV và hỗ trợ lãi suất vay vốn để chuyển đổi sang nghề khác chưa đề cập đến đối tượng các tàu cá công suất dưới 90CV có nhu cầu vay vốn để cải hoán, nâng cấp tàu, mua ngư cụ chuyển đổi sang những nghề được phép hoạt động như nghề câu, nghề lưới. Vì vậy, UBND tỉnh đã lập tờ trình HĐND tỉnh khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8, sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HDND tỉnh để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các lao động đang hoạt động khai thác thủy sản khu vực ven bờ và các phương tiện hoạt động nghề cấm sang các nghề khác.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ lãi suất là: Các cá nhân và hộ gia đình là chủ phương tiện hoạt động thủy sản có công suất dưới 90CV, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Bổ sung các lĩnh vực đầu tư được hỗ trợ lãi suất vay vốn gồm: Đầu tư cơ sở vật chất, vốn lưu động để chuyển nghề khác (không phải lĩnh vực khai thác thủy sản), đầu tư cải hoán, nâng cấp tàu, mua ngư cụ, thiết bị khai thác để hoạt động khai thác thủy sản các nghề được phép hoạt động. Theo đó, nếu như được áp dụng chính sách này theo rà soát, trong tổng số trên 2.000 tàu phải chuyển đổi nghề khác hoặc cải hoán, nâng cấp tàu khai thác thủy sản, dự kiến có khoảng 70% tổng số tàu đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất 6%/năm theo quy định, với nhu cầu vay bình quân khoảng 150 triệu đồng/tàu.

Có thể thấy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND với một số cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các lao động đang hoạt động khai thác thủy sản khu vực ven bờ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững, theo đúng định hướng phát triển chung kinh tế xã hội toàn tỉnh. Đồng thời, đáp ứng nguyện vọng đa số của ngư dân khai thác thủy sản đang thiếu vốn đầu tư sản xuất, hỗ trợ một phần đầu tư cơ sở vật chất, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống ngư dân, đảm bảo an sinh, ổn định xã hội.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.