Lấy ý kiến ngư dân về chính sách hỗ trợ vốn vay chuyển đổi nghề

Thứ Tư, 23/05/2018, 17:03 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/5, tại xã Liên Hòa (TX Quảng Yên), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với UBND TX Quảng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến ngư dân về ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề hoặc đầu tư nâng cấp tàu, ngư lưới cụ và trang thiết bị cho tàu cá hoạt động cùng ven bờ, vùng lộng tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, hiện nay toàn tỉnh có 8.413 tàu với khoảng 33.000 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó có 5.833 tàu dưới 90CV, thường xuyên hoạt đồng ven bờ. Tình trạng này đã gây sức ép quá lớn cho nguồn lợi thủy sản và môi trường tại vùng ven bờ và suy giảm nguồn lợi thủy sản bằng các nghề, phương pháp hủy diệt, tận diệt.

Ngư dân TX Quảng Yên phát biểu ý kiến tại hội nghị
Ngư dân TX Quảng Yên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường quản lý khai thác và bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, hiện tỉnh đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sạch hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo Dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất là các cá nhân và hộ gia đình là chủ phương tiện hoạt động thủy sản có công suất dưới 90CV, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất gồm: Đầu tư cơ sở vật chất, vốn lưu động để chuyển đổi nghề khác (không phải lĩnh vực khai thác thủy sản), đầu tư cải hoán, nâng cấp tàu, mua ngư cụ, thiết bị khai thác để hoạt động khai thác thủy sản các nghề được phép hoạt động…

Lãnh đạo TX Quảng Yên giải đáp các thắc mắc cuae ngư dân về chính sách hỗ trợ của tỉnh
Lãnh đạo TX Quảng Yên giải đáp các thắc mắc của ngư dân về chính sách hỗ trợ của tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia 11 ý kiến trực tiếp liên quan đến chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cấp cải hoán tàu thuyền để hoạt động khai thác thủy sản các nghề được phép hoạt động… Đa số các ý kiến tại hội nghị đều đồng tình, thống nhất với các chính sách hỗ trợ của tỉnh được đề ra trong Dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, nhiều ngư dân cũng tỏ lo ngại về các thủ tục vay tiền để được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất và đề nghị tỉnh hỗ trợ.

Một số ý kiến đề nghị tỉnh hỗ trợ ngư dân vay vốn qua Hội nông dân thị xã. Nhiều ngư dân cũng đề nghị tỉnh quan tâm xử lý các yếu tố kỹ thuật về đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền, kéo dài thời gian đăng kiểm tàu thuyền. Đặc biệt, nhiều ngư dân mong muốn tỉnh kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất vốn vay chuyển đổi nghề đến năm 2022, để ngư dân có thời gian thu hồi vốn.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.