Hải Hà: Chung sức bảo vệ rừng

Thứ Hai, 14/05/2018, 15:17 [GMT+7]
.
.

Là huyện miền núi ven biển, Hải Hà có 34.662,19ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 67,8% diện tích tự nhiên của huyện. Rừng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vì vậy, trong những năm qua, các lực lượng chức năng và người dân huyện Hải Hà đã chung sức bảo vệ rừng một cách hiệu quả.

Các lực lượng chức năng của huyện Hải Hà tuần tra canh gác, bảo vệ rừng.
Các lực lượng chức năng của huyện Hải Hà tuần tra bảo vệ rừng.

Trong tổng số hơn 34.662ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện thì có gần 18.423ha đất rừng sản xuất, chiếm 53,1% tổng diện tích đất lâm nghiệp, 16.011ha rừng phòng hộ, chiếm 46,2% diện tích đất lâm nghiệp của huyện, trong đó rừng phòng hộ đầu nguồn có 13.502ha, phòng hộ chắn sóng và rừng ngập mặn gần 2.509ha, diện tích rừng và đất lâm nghiệp ngoài quy hoạch 3 loại rừng chỉ có gần 229ha, chiếm 0,6% diện tích đất lâm nghiệp.

Để quản lý bảo vệ, phát triển rừng bền vững, huyện Hải Hà đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng huyện Hải Hà giai đoạn năm 2011-2020. Từ năm 2011 đến nay, diện tích rừng trồng tại Hải Hà tăng nhanh, độ che phủ rừng đến nay đạt 61%. Giá trị, hiệu quả kinh tế từ rừng tăng rõ rệt, đã giải quyết cho hàng ngàn lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Nhiều chương trình, dự án trồng rừng đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có các chủ rừng được giao đất, cho thuê đất, cụ thể gồm: Ban quản lý rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn (6.681,4ha), Lâm trường 103-Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 (5.773,49ha), Công ty InnovGreen (442,2ha), Công ty CP Đức Phát (355,1ha), Đoàn Khảo sát thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh (473,5ha). Các tổ chức, doanh nghiệp khác như: Công ty Thanh Lâm, Công ty Phát triển Lâm nghiệp Quảng Hà, Công ty Chè Đường Hoa 1.121,1ha. Cùng với đó, huyện đã giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 2.246 hộ với diện tích 9.593,36ha.

Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện Hải Hà đạt 61%, trong đó diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn được bảo vệ nghiêm ngặt, không còn tình trạng chặt phá rừng.
Phút giải lao của các lực lượng chức năng trên đường tuần tra bảo vệ rừng.

Cùng với đó, huyện Hải Hà đã tiến hành quy hoạch 3 loại rừng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bảo vệ rừng. Quy hoạch 3 loại rừng đã xác lập được các khu rừng phòng hộ đầu nguồn, chắn sóng ven biển, rừng được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn và các tổ chức bảo vệ góp phần to lớn bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhận thức về bảo vệ phát triển rừng trong cộng đồng dân cư đã được nâng lên rõ rệt, góp phần xã hội hóa công tác lâm nghiệp.

Từ năm 2013, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn được giao quản lý, bảo vệ 6.681ha rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Quảng Sơn. Để bảo vệ, phát triển rừng, Ban đã phối hợp với đơn vị tư vấn, xã Quảng Sơn tiến hành phân giới cắm mốc ngoài thực địa để thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như để người dân biết được ranh giới, phạm vi rừng phòng hộ. Ban duy trì 3 trạm quản lý, bảo vệ rừng trên 3 tuyến cửa rừng: Trạm Quảng Sơn, Trạm bờ hồ Trúc Bài Sơn và Trạm ngã ba Tài Chi - Cấu Lìm). Mỗi trạm có 3 - 4 cán bộ nhân viên trực 24/24 giờ, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Cùng với đó, Ban đã thực hiện tốt công tác giao khoán, bảo vệ rừng đến các nhóm hộ dân sống gần rừng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng. Năm 2017, từ nguồn kinh phí của tỉnh, Ban đã giao khoán đến 13 nhóm hộ gia đình với diện tích hơn 3.000ha, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng. Hiện nay, trong khu vực diện tích rừng phòng hộ lòng hồ Trúc Bài Sơn đã không còn tình trạng chặt phá rừng.

Rừng tự nhiên tại bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức.
Rừng tự nhiên tại bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức.

Ông Phạm Ngọc Hiếu, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Hải Hà cho biết: Để bảo vệ rừng, Hạt kiểm lâm huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng huyện Hải Hà giai đoạn năm 2011 – 2020 và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, Hạt Kiểm lâm đã kiểm tra xử lý 15 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, thu nộp ngân sách  66.244.000 đồng. Việc xử lý các hành vi vi phạm được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng hành vi, đúng pháp luật không để xảy ra sai sót dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện. Nhiều đối tượng sau khi bị xử lý đã từ bỏ hành vi xâm hại đến rừng, chuyển sang việc làm mới, tham gia bảo vệ phát triển rừng. Từ đó, người dân đã nỗ lực cùng các lực lượng chức năng chung tay bảo vệ rừng hiệu quả.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.