Công an Đông Triều chung tay xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Thứ Năm, 05/04/2018, 07:36 [GMT+7]
.
.

Chung tay cùng TX Đông Triều trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu ở các xã, thời gian qua, Công an TX Đông Triều đã chủ động nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, từng bước tạo thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương ngày càng hiệu quả.

a
CBCS Công an TX Đông Triều giúp đỡ nhân dân thôn Khê Thượng, xã Việt Dân mở rộng đường khu dân cư.

Theo đó, trên cơ sở được phân công giúp đỡ thôn Khê Thượng, xã Việt Dân xây dựng thành công mô hình NTM kiểu mẫu, Công an TX Đông Triều đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Đặc biệt, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an thị xã đã tập trung lực lượng phối hợp với chính quyền xã làm tốt công tác nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Điển hình như nắm bắt đặc thù xã có gần 70% dân số là đồng bào công giáo, Công an thị xã đã tham mưu, cấp uỷ, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc trong tuyên truyền vận động giáo dân, tín đồ tích cực chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của chính quyền, đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong đảm bảo tiêu chí về an ninh trật tự, xây dựng NTM kiểu mẫu.

v
Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Việt Dân.

Bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, Công an TX Đông Triều cũng tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người dân thôn Khê Thượng, xã Việt Dân xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong đó nổi bật là mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ 1 ngày lương và cùng nhân dân xây mương thoát nước, mở rộng bê tông 2m hành lang đường và trồng hoa ở hai bên tuyến đường trục chính dài 700m; tổ chức dọn vệ sinh, đổ bê tông đáy mương và xây dựng tuyến mương thoát nước ở hai bên đường trục chính của thôn. Từ sự giúp đỡ của Công an thị xã đã góp phần khích lệ phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn. Đến nay thôn đã tổ chức san gạt, mở rộng được 5km hành lang đường trục thôn, trồng 15.000 cây cảnh trên 1km đường trục thôn, trồng 72 cây bóng mát; hàng tuần, hàng tháng, các gia đình trong thôn đều tham gia vệ sinh môi trường...

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, Công an thị xã không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương mà còn đóng góp tích cực thúc đẩy hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội của Đông Triều.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.