Huyện Hoành Bồ:

Phát triển kinh tế hộ gia đình: Dân Chủ đi lên từ tiềm năng, thế mạnh

Thứ Năm, 04/05/2017, 00:20 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, xã Dân Chủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế hộ gia đình - một trong những biện pháp quan trọng để giảm nghèo nhanh, bền vững. Nhờ đó đến nay, Dân Chủ chỉ còn 9 hộ nghèo/286 hộ toàn xã.

Cùng với cấy 2 vụ lúa, vụ ngô đông với diện tích 32ha, sản lượng trên 80 tấn/năm đã giúp nhiều hộ gia đình trong xã cải thiện thu nhập.
Cùng với cấy 2 vụ lúa, vụ ngô đông với diện tích 32ha, sản lượng trên 80 tấn/năm đã giúp nhiều hộ gia đình trong xã cải thiện thu nhập.
Cán bộ kỹ thuật của xã thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ người dân kỹ thuật chăm sóc cây bưởi da xanh...
Cán bộ kỹ thuật của xã thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ người dân kỹ thuật chăm sóc cây bưởi da xanh...
Mô hình kinh tế VAC nuôi lợn, vịt đẻ trứng, cá, trồng cây bưởi da xanh của hộ anh Đào Hữu Tỉnh (thôn 1).
Mô hình kinh tế VAC nuôi lợn, vịt đẻ trứng, cá, trồng cây bưởi da xanh của hộ anh Đào Hữu Tỉnh (thôn 1).
Hộ ông Đinh Mạnh Đới (thôn 1) phát triển 2.000 cây ổi Đài Loan, cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.
Hộ ông Đinh Mạnh Đới (thôn 1) phát triển 2.000 cây ổi Đài Loan, cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.
100% đường giao thông của xã được bê tông hoá từ chương trình xây dựng nông thôn mới.
100% đường giao thông của xã được bê tông hoá từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

 Nguyễn Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.