Tiên Yên tích cực xây dựng các đề án phát triển sản xuất

Thứ Tư, 05/04/2017, 07:44 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, huyện Tiên Yên được cấp hơn 20 tỷ đồng vốn chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có gần 9 tỷ đồng dành cho phát triển sản xuất. Huyện Tiên Yên đã chủ động xây dựng các đề án hỗ trợ sản xuất nhằm thực hiện hiệu quả nguồn vốn này.

Xã Yên Than được huyện Tiên Yên đầu tư phát triển mô hình trồng cây dược liệu.
Xã Yên Than được huyện Tiên Yên đầu tư phát triển mô hình trồng cây dược liệu.

Theo đó, Tiên Yên xây dựng 8 đề án hỗ trợ phát triển sản xuất theo các vùng quy hoạch của tỉnh, huyện, như: Đề án phát triển đàn gà Tiên Yên, đàn bò lai sind, cây dong riềng, trồng cây gỗ lớn, đàn vịt biển, nuôi trồng thuỷ sản... Những đề án này đã được HĐND huyện thông qua và các địa phương trong vùng quy hoạch sẽ đề xuất theo yêu cầu thực tế. Đề án phát triển đàn gà Tiên Yên với quy mô 141.000 con gà thương phẩm, trong đó 45.000 con nuôi ở 15 trang trại, gia trại được tập trung nuôi ở hầu hết các xã trên địa bàn toàn huyện với tổng số 246 hộ gia đình tham gia. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng. Để phát huy thế mạnh địa phương với những xã có diện tích đất đồi lớn, huyện đã quy hoạch để phát triển đàn bò lai sind với quy mô số lượng 324 con. Vùng nuôi được quy hoạch tập trung ở các xã có ưu thế chăn thả gia súc như Tiên Lãng, Đông Ngũ, Hà Lâu... Trong đó nguồn vốn hỗ trợ là hơn 2,5 tỷ đồng.

Điểm sáng trong giải ngân vốn NTM ở Tiên Yên là xã Yên Than. Đây là xã miền núi gồm có 9 đồng bào dân tộc thiểu số, với 3.225 nhân khẩu, vốn có nhiều khó khăn trong sản xuất. Năm 2016, xã được huyện phân bổ 1,4 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn phát triển sản xuất hơn 200 triệu đồng. Ông Trần Văn Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Được sự chỉ đạo của UBND huyện, xã đã triển khai vốn NTM một cách hiệu quả, tập trung vào hai mô hình, gồm cây dược liệu và chăn nuôi gà. Riêng cây dược liệu được giải ngân số tiền 167 triệu đồng, trồng trên diện tích 3ha, với 2 loại cây là thìa canh và cà gai. Để mô hình này phát triển hiệu quả theo hướng tập trung, xã đã thành lập HTX Dược liệu Tiên Yên gồm 27 thành viên, mục tiêu nhằm củng cố, bảo tồn, phát triển mô hình cây dược liệu một cách hiệu quả. Trong năm 2017, theo Đề án phát triển sản xuất của huyện, xã được phân bổ số tiền tương đương với năm 2016 để tập trung mở rộng vùng dược liệu lên 7ha; ngoài diện tích trồng cây thìa canh và cà gai, xã được huyện triển khai thêm trồng cây trà vằng với diện tích 0,8ha. Cùng với đó, xã chỉ đạo các hộ dân chăn nuôi gà Tiên Yên, giúp người dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Hiện nay, các đề án hỗ trợ sản xuất đã sẵn sàng, chỉ chờ quyết định của UBND tỉnh là huyện sẽ triển khai thực hiện. Mục tiêu năm nay của huyện là tập trung mọi nguồn lực đưa 3 xã gồm: Đông Hải, Đông Ngũ, Tiên Lãng về đích NTM.

Dương Trường

.
.
.
.
.
.
.
.