Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp với 13 sở, ngành

Thứ Hai, 24/04/2017, 17:10 [GMT+7]
.
.

Ngày 24/4, tại TP Hạ Long, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp với 13 sở, ngành của tỉnh.

HND tỉnh
HND tỉnh ký kết phối hợp với 13 sở, ngành của tỉnh.

Năm 2016, HND tỉnh đã ký kết phối hợp với 13 sở, ngành của tỉnh để cùng triển khai nhiều nội dung hoạt động trọng tâm liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay, các nội dung kế hoạch phối hợp công tác đã được các sở, ngành và HND tỉnh chủ động triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực, các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp đề ra đều đạt và hoàn thành vượt mức như: Tổ chức 35 lớp tập huấn KHKT cho trên 2.450 hội viên về công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; 59 đợt tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển HTX;  triển khai 4 dự án, mô hình giảm nghèo tại 4 xã đặc biệt khó khăn cho 90 hộ nghèo, cận nghèo, cận nghèo tham gia; giới thiệu học nghề cho gần 4.200 lượt hội viên; tổng dư nợ vốn vay trong phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt trên 945 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ) cho trên 30.000 hộ vay vốn...

Từ đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân, thúc đẩy phát triển KTXH ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân; chuyển đổi nhận thức cho nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, tiếp cận tiến bộ KHKT; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất... HND tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp giữa HND và 13 sở, ngành của tỉnh trong năm 2017.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.