Sát cánh cùng hội viên phát triển kinh tế

Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những phong trào thiết thực, ý nghĩa được các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh thực hiện trong thời gian qua.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.