Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh - Nhìn từ công tác CCHC

Thứ Hai, 14/08/2017, 08:24 [GMT+7]
.
.

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hiện các sở, ban, ngành, địa phương đã vào cuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt là việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cải cách hành chính.

Công chức Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.
Công chức Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Nhìn từ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh cho thấy, ngay từ đầu năm 2017, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2017 là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tại các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh đều có chỉ đạo quyết liệt đến các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhất là cải cách hành chính - “chìa khoá” mở cửa thu hút đầu tư. Đến nay, tỉnh đã giảm thời gian đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày theo Luật Doanh nghiệp xuống còn 2 ngày làm việc; giảm 50-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Thời gian thông quan hàng hoá trung bình đối với hàng xuất khẩu là 21 giờ 34 phút 21 giây, đối với hàng nhập khẩu là 39 giờ 45 phút 13 giây; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 45 ngày. Các chỉ tiêu hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 99% và nộp thuế điện tử đạt 95%.

Điển hình, trong việc cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư, tỉnh đưa vào vận hành cổng thông tin hành chính công, toàn bộ các thủ tục của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được công khai và đăng ký trực tuyến mức độ 3, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Về cải cách hành chính thuế, tiếp tục triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương pháp điện tử. Thực hiện công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế một cách thường xuyên, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn thuế điện tử với 50 doanh nghiệp trên địa bàn...

Nhằm công khai, minh bạch thông tin, đến thời điểm hiện tại đã có 1.193 thủ tục hành chính (chiếm 100%) được công khai tại trung tâm hành chính công các cấp, trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương liên quan tại trang http://quangninh.gov.vn và trang http://hanhchinhcong.quangninh.gov.vn. Toàn bộ các thủ tục hành chính được đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin http://hanhchinhcongquangninh.gov.vn. Phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, hiện toàn tỉnh đã có 1.085 thủ tục được đăng ký trực tuyến, trong đó bao gồm 27 thủ tục cấp độ 4 và 718 thủ tục cấp độ 3; 340 thủ tục cấp độ 2. Qua đó, đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Để bộ máy hành chính được vận hành hiệu quả, tỉnh đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) nhằm bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp. Tỉnh đã thực hiện chế độ cải cách công vụ, công chức về nội dung “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”, chỉ đạo quyết liệt về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường công tác quản lý CB,CC,VC; kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá công sở của CB,CC,VC... Qua đó, nhận thức của CB,CC,VC đã có sự chuyển biến tích cực, tận tuỵ với công việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, hết lòng phục vụ nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tỉnh đang tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, nhất là về đơn giản hoá thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là tiếp tục triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh nhằm tạo sự vào cuộc chủ động, thực chất và cạnh tranh trong triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh...

Thanh Hằng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.