"Thuế - những điều có thể bạn chưa biết"

Sử dụng hoá đơn điện tử

Thứ Tư, 24/05/2017, 08:28 [GMT+7]
.
.

Thực hiện cải cách hành chính thuế, triển khai chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP (ngày 14-10-2015), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, mở rộng việc điện tử hoá các thủ tục hành chính; vừa qua Bộ Tài chính đã dự thảo Tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản thực hiện hoá đơn điện tử với khoảng 90% số doanh nghiệp hoặc 90% lượng hàng hoá được mua bán (lưu thông) bằng hoá đơn điện tử, thì lộ trình thực hiện từ năm 2018 như sau:

Từ ngày 1-1-2018, các đối tượng sau sử dụng hoá đơn điện tử/hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ: Các đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử/hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

(i) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hoá đơn cho cơ quan thuế, gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp, ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hoá đơn, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

(ii) Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, gồm:

- Doanh nghiệp mới thành lập (không bao gồm doanh nghiệp nêu tại điểm i ở trên).

- Các doanh nghiệp, tổ chức đang mua hoá đơn của cơ quan thuế, gồm: Doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hoá đơn; doanh nghiệp có rủi ro theo thông báo của cơ quan thuế và tổ chức, doanh nghiệp khác thuộc đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế trước ngày 1-1-2018 phải sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

(iii) Từ ngày 1-1-2019: 30% các tổ chức, doanh nghiệp còn lại.

(iv) Từ ngày 1-1-2020:

- 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Bắt đầu triển khai hoá đơn điện tử cho các hộ kinh doanh có doanh thu/năm từ 3 tỷ đồng trở lên.

Việc sửa đổi chính sách bằng quy định sử dụng bắt buộc hoá đơn điện tử thay cho hoá đơn giấy mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp. Chính những lợi ích do sử dụng hoá đơn điện tử, cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, doanh nghiệp nên sử dụng hoá đơn điện tử ngay hôm nay.

Mai Lan (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.