Thị xã Đông Triều

Đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã: Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Thứ Ba, 30/05/2017, 16:08 [GMT+7]
.
.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác điều hành của TX Đông Triều. Với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp, hơn 600 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã đã và đang góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu, tăng trưởng kinh tế của địa phương, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị...

Đại diện doanh nghiệp trao đổi ý kiến tại hội nghị đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý I-2017 của TX Đông Triều.  Ảnh: Đinh Yến (CTV)
Đại diện doanh nghiệp trao đổi ý kiến tại hội nghị đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý I-2017 của TX Đông Triều. Ảnh: Đinh Yến (CTV)

Kết quả đáng khích lệ

Cuối tháng 3 vừa qua, thị xã đã tổ chức hội nghị đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quý I-2017. Tham gia hội nghị có đại diện Ban Xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và thị xã; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị; chi nhánh các ngân hàng đóng trên địa bàn; bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND các xã, phường; 145 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Tuy nhiên, trước khi tổ chức hội nghị, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp thị xã tập hợp ý kiến liên quan đến những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Theo đó, 100% ý kiến thuộc thẩm quyền đã được UBND thị xã chủ động giải quyết trước khi diễn ra hội nghị. Còn tại hội nghị, đã có 11 doanh nghiệp nêu ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản liên quan đến 36 vấn đề phản ánh khó khăn, vướng mắc của mình. Những nội dung phản ánh tại hội nghị đã được thị xã giao các cơ quan chuyên môn trả lời trực tiếp tại hội nghị. Sau hội nghị, UBND thị xã chỉ đạo rà soát, tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nội dung đã giải quyết... để thông báo công khai.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác điều hành của thị xã. UBND thị xã đã xây dựng Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28-5-2016 để cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, nghị quyết có liên quan của Trung ương, tỉnh về vấn đề này mà việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp hàng quý chỉ là một giải pháp. Đồng thời, thị xã đã chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND phường, xã trên địa bàn rà soát, kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo hướng bãi bỏ những quy định không cần thiết hoặc nếu giữ quản lý thì phải đơn giản hoá các quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện. Thực hiện công khai danh sách, số điện thoại các đồng chí lãnh đạo thị xã, các phòng, ban trên cổng thông tin điện tử của địa phương (trang web: http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/thixadongtrieu). Duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, xã.

Với những chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Nhà nước và nỗ lực triển khai thực hiện của thị xã đã tháo gỡ, giải quyết cơ bản các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp trên từng lĩnh vực. Các doanh nghiệp qua đó từng bước khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, đóng góp lớn vào kết quả chung trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 của thị xã đạt 1.037,6 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 399,3 tỷ đồng thì các doanh nghiệp trên địa bàn nộp ngân sách nhà nước 63,2 tỷ đồng. Những năm vừa qua, doanh nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô. Tính đến 31-12-2016, có 594 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, vốn đăng ký là 7.995 tỷ đồng. Trong đó, năm 2016 và 3 tháng đầu năm nay có 110 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 543,4 tỷ đồng, tăng 11,6% về số doanh nghiệp, đưa tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2015.

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Dù đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, kết quả đánh giá, TX Đông Triều chỉ xếp thứ 10/14 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2016. Trong đó, một số chỉ số đạt thấp, còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Nhiều doanh nghiệp chưa thường xuyên tiếp cận được với những thông tin cụ thể, chi tiết dẫn đến chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin thấp; còn mất nhiều thời gian cho chi phí không chính thức, thuê tư vấn; việc tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại cũng như trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp chưa cao, dẫn đến chỉ số thiết chế pháp lý đạt thấp.

Vì vậy, để khắc phục những vấn đề này, thời gian tới đây, thị xã sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, như: Công khai số điện thoại đường dây nóng trực tiếp tới lãnh đạo thị xã, các phòng, ban chuyên môn và xã, phường; kiểm soát chặt chẽ, thực thi TTHC nghiêm túc, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian; xây dựng các kênh thông tin đa dạng để triển khai hiệu quả việc công bố tài liệu pháp lý, văn bản, pháp luật của Trung ương, tỉnh, thị xã để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Thị xã cũng chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các TTHC đảm bảo đúng tiến độ theo quy định; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch, không chồng chéo, tuân thủ đúng thời gian...

Cùng với đó, thị xã thường xuyên thông tin cho các doanh nghiệp về cơ chế chính sách, chủ trương mới trên website cũng như qua nhắn tin trên điện thoại; công bố các dự án đầu tư, quy trình đầu tư, tài liệu, cẩm nang xúc tiến đầu tư... để doanh nghiệp và người dân dễ dàng tìm hiểu thông tin, từ đó nâng cao chỉ số minh bạch, khả năng tiếp cận thông tin, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các nhà đầu tư trên địa bàn thị xã.

Phan Hằng

* Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã: “Đông Triều phấn đấu lọt vào top 5 DDCI”

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, thị xã đã ban hành Quyết định số 326 ngày 27-3-2017 về việc thành lập Tổ công tác trực tiếp giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Tổ trưởng. Hàng tháng, thị xã sẽ dành 1 ngày thực hiện chủ đề “Ngày vì doanh nghiệp”; hàng quý tổ chức các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đối với tổ công tác tại các địa phương do đồng chí chủ tịch UBND xã, phường làm tổ trưởng, cập nhật, báo cáo thường xuyên về UBND thị xã. Tập trung chỉ đạo các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ nhằm cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, phấn đấu đạt điểm ở top 5 vị trí dẫn đầu của khối huyện, thị xã, thành phố về chỉ số DDCI.

* Ông Đặng Cương Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Sơn: “Doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương”

Trên địa bàn phường Kim Sơn có 60 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, trong đó có 9 doanh nghiệp nằm trong Cụm công nghiệp Kim Sen, chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng. Các đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật, phối hợp với địa phương, tham gia làm tốt công tác xã hội, tạo việc làm cho trên 4.000 lao động địa phương cũng như các địa bàn lân cận. Về phía địa phương, cấp uỷ, chính quyền các cấp cũng tạo điều kiện, phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

 Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số doanh nghiệp chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chưa thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đặc biệt là về môi trường. Cụ thể, nhiều đơn vị còn gây bụi trong quá trình sản xuất, vận chuyển vật liệu; hệ thống xử lý chất thải còn thiếu hoặc chưa đồng bộ... gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Do vậy, để đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên, doanh nghiệp và chính quyền cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường...

* Ông Phan Hoàng Trung, Phó Phòng Kinh tế thị xã: “Cần làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền”

Trên địa bàn TX Đông Triều hiện có hơn 600 doanh nghiệp hoạt động. Cũng như nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã ở Đông Triều có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, như: Thiếu vốn, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế, thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định...

Thực hiện sự chỉ đạo mạnh mẽ của cấp trên về việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Phòng Kinh tế thị xã với chức năng, nhiệm vụ của mình đã cố gắng làm “cầu nối” giữa doanh nghiệp và chính quyền, giúp cho hai bên hiểu, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong điều kiện có thể. Theo đó, thị xã thành lập Tổ công tác giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó Phòng Kinh tế là một trong những thành viên. Hàng tháng, Phòng gửi văn bản đến Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã đề nghị phối hợp tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Sau đó, Phòng tập hợp ý kiến, tham mưu cho Thường trực UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban chức năng nghiên cứu, giải đáp. Đến ngày 20 hàng tháng, lãnh đạo thị xã sẽ cùng Tổ công tác trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu khó khăn của doanh nghiệp. Với cách làm này, đã có nhiều vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp nằm trong thẩm quyền đã được thị xã chỉ đạo các phòng, ban nhanh chóng tháo gỡ.

Phan Hằng - Hoàng Quý (Thực hiện)

 

.
.
.
.
.
.
.
.