Tiên Yên khuyến khích các cá nhân, hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp

Thứ Năm, 15/12/2016, 11:38 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/12, Chi cục thuế huyện Tiên Yên phối hợp với Phòng Tài chính, Kế hoạch huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc 90 cá nhân, hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các cá nhân, hộ kinh doanh đã được tìm hiểu về các phương pháp về khai thuế, tính thuế; cách sử dụng hóa đơn bán hàng; các khoản thuế phải nộp; mức thuế phải nộp; quy mô hoạt động kinh doanh; công tác kế toán; công tác hỗ trợ người nộp thuế; quy mô kinh doanh; số lượng lao động; ưu điểm của 2 loại hình kinh doanh doanh nghiệp và kinh doanh cá nhân.

Đồng thời, được tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và hồ sơ đăng ký kinh doanh; trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Thông qua đó, giúp các cá nhân, hộ kinh doanh nắm được quyền, lợi ích khi thành lập doanh nghiệp như: quyền chọn địa điểm, mặt bằng sản xuất kinh doanh và quy mô hoạt động. Chủ sở hữu không phải lấy tài sản của mình để chịu trách nhiệm cho nghĩa vụ của công ty; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng và thực hiện theo phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, được sử dụng nhiều lao động, được hỗ trợ tiếp cận tín dụng, tài chính, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ…

Ngoài việc khuyến khích cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành lập doanh nghiệp, hội nghị còn nhằm mục đích tạo điều kiện pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa về chính sách và quản lý của người nộp thuế, nâng cao tính minh bạch và tính công bằng của hệ thống thuế. 

Cẩm Hoa (Đài Tiên Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.