Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long làm việc với Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Chiều 10/4, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.