Cơ hội khởi nghiệp cho doanh nghiệp trẻ

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh ghi lại ý kiến của một số đại biểu tham gia Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.