"Hạ nhiệt" cho người lao động

Để "hạ nhiệt" cho người lao động trong những ngày nắng nóng kéo dài, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.