Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công

Thứ Sáu, 12/10/2018, 08:49 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tăng cường thực hiện đồng bộ các  giải pháp nhằm nâng cao các tiêu chí trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trong đó, tiêu chí về cung ứng dịch vụ công cũng được đẩy mạnh triển khai nhằm phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao mức sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

g
Bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh áp dụng thiết bị hiện đại trong chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Cung ứng dịch vụ công là một trong 6 tiêu chí đánh giá chỉ số PAPI của mỗi địa phương. Việc đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ công được đo lường thông qua 4 chỉ số dịch vụ căn bản, gồm: Y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập, cơ sở hạ tầng căn bản và an ninh, trật tự tại địa bàn khu dân cư. Năm 2017, mặc dù kết quả xếp hạng chỉ số PAPI của tỉnh đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên một số tiêu chí của chỉ số vẫn ở nhóm đạt điểm trung bình thấp, trong đó có tiêu chí cung ứng dịch vụ công. Với quyết tâm khắc phục những tồn tại của tiêu chí này, từng bước nâng cao chất lượng chỉ số PAPI trong năm 2018 và những năm tiếp theo, thời gian qua các ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp cải thiện chất lượng các dịch vụ công, đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của người dân.

Ngành Y tế tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển mạnh kỹ thuật y tế chuyên sâu; đẩy mạnh ứng dụng, triển khai những công nghệ mới, kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị bệnh theo phương châm: “Trung ương làm được kỹ thuật nào thì Quảng Ninh cũng cơ bản làm được kỹ thuật đó”. Từ đó, ngành Y tế đã có nhiều chủ trương, giải pháp mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cùng với đào tạo trong nước, được sự quan tâm của tỉnh, ngành đã chủ động liên kết với các trường đại học về chuyên ngành y của nước ngoài trong công tác đào tạo, cử các cán bộ trẻ đi bồi dưỡng đào tạo tại một số nước như: Anh, Mỹ, Nhật Bản, Singapore... nhằm tiếp cận với các nền khoa học tiên tiến của nước ngoài và nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề. Ngành Y tế cũng tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến các quy trình, thủ tục trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, chất lượng công tác khám chữa bệnh được nâng cao; trang thiết bị, hạ tầng y tế được quan tâm từng bước đầu tư đồng bộ, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

g
Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Khê học tập tại phòng học thông minh của nhà trường.

Cùng với ngành y tế, ngành giáo dục cũng triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện một cách đầy đủ. Các cơ sở giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp, chương trình mới thiết thực theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh. Các chương trình giáo dục, mô hình, cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được cấp tiểu học thực hiện ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục để xây mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường. Nếu như giai đoạn 1997-2007, toàn tỉnh có 84/165 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, thì đến giai đoạn 2008-2017, tỉnh có 160/179 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đạt 89,4% (tăng 38,5% so với giai đoạn 1997-2007). Mặt khác, đội ngũ giảo viên các nhà trường cũng ngày càng nâng cao về trình độ. Toàn tỉnh hiện có trên 5.900 giáo viên dạy tiểu học, 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định, trong đó, 96,07% đạt trình độ trên chuẩn.

Để nâng cao chỉ số về an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư thời gian qua, các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Qua đó, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt phong trào theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị… góp phần kiểm soát, kiềm chế các loại tội phạm, đảm bảo môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, chỉ số dịch vụ cơ sở hạ tầng căn bản cũng được tỉnh quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Các chỉ tiêu về kết cấu hạ tầng giao thông, đưa điện lưới về các xã vùng sâu, hải đảo; nước sạch và vệ sinh môi trường được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện… Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Tin tưởng với những nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền tiêu chí về cung ứng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh sẽ được cải thiện, nâng cao trong năm nay và những năm tiếp theo.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.