Tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU về phát triển dịch vụ: Tích cực ngay từ bước khởi đầu

Thứ Tư, 23/03/2016, 14:59 [GMT+7]
.
.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 5-2-2016 về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Theo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát được xác định là phấn đấu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp; dịch vụ trở thành khu vực kinh tế quan trọng hàng đầu, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Tỉnh sẽ dần hình thành các trung tâm du lịch, thương mại chất lượng cao, khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino; đồng thời phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có lợi thế khác theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và quốc tế. Đến năm 2030, sẽ phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ theo hướng hiện đại.

Người tiêu dùng mua sắm, lựa chọn hàng hóa trong Siêu thị Quảng Yên (TX Quảng Yên).
Người tiêu dùng mua sắm, lựa chọn hàng hóa trong Siêu thị Quảng Yên (TX Quảng Yên).

Mặc dù nghị quyết được ban hành chưa lâu, nhưng trong thời gian qua các cấp ủy Đảng, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã bám sát vào nội dung, yêu cầu và từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Ngày 10-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết định số 176-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy là Phó Trưởng Ban chỉ đạo; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thủ trưởng một số sở, ngành của tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo. Việc quán triệt và triển khai nghị quyết được thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Đồng thời, gắn với nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 2-3-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có kế hoạch số 05-KH/TG về việc quán triệt Nghị quyết 02 với tinh thần giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản; tổ chức, thực hiện sáng tạo…

Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Nghị quyết số 02-NQ/TU là nghị quyết quan trọng có ý nghĩa quyết định tới việc thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế bền vững hơn, làm nền tảng từng bước xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ. Chính vì thế, việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết cần thực hiện một cách bài bản, nhanh chóng, phổ biến sâu rộng trong nhân dân, để từ đó tạo sự tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra.

Hiện nay, các cấp ủy Đảng, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đang tiến hành tuyên truyền, triển khai các bước để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU một cách nhanh chóng, hiệu quả. Song song với đó, các đơn vị, địa phương cũng xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết với các giải pháp, mục tiêu cụ thể, phù hợp. Điển hình như Sở GD-ĐT đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 với 15 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết. Còn dự thảo chương trình hành động của Thị ủy Quảng Yên cũng đã đặt ra các mục tiêu: Thúc đẩy liên kết phát triển các ngành dịch vụ - thương mại - du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm; chú trọng nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ; tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng và giá trị gia tăng cao, như: Dịch vụ cảng biển và vận tải biển, du lịch, thương mại… Cùng với đó, thị xã cũng xác định tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, phát triển nhanh các loại hình dịch vụ. Cụ thể, mục tiêu giai đoạn 2015-2020 là phấn đấu giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân đạt 17,4%/năm; đến năm 2020, cơ cấu ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 23% trong tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo TP Uông Bí, khẳng định: Việc tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 02 được thành phố thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Đó là việc quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; tự đọc, tự nghiên cứu nội dung Nghị quyết là chính; gắn với nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với việc xây dựng chương trình hành động, Uông Bí cũng cụ thể hóa Nghị quyết 02 bằng việc xây dựng để sắp tới ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển dịch vụ của thành phố…

Dù mới chỉ là bước khởi đầu nhưng các cấp, ngành, các địa phương của tỉnh đã và đang khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02. Qua đó, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để dịch vụ trở thành một ngành quan trọng trong cơ cấu tăng trưởng kinh tế, phát triển dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh.  

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.