Cá nhân hóa trải nghiệm trong phát triển bất động sản

Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences cùng cơ cấu tiện ích/sản phẩm đa dạng là câu chuyện về "chiếc chìa khóa vạn năng" có khả năng mở nhiều cánh cửa khác nhau đón dòng vốn chảy về Hạ Long.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.