Hải Hà: Nhiều kho chứa hàng hóa ngang nhiên hoạt động trái phép

Thời gian qua, người dân các xã Quảng Thành, Quảng Đức (Hải Hà) đã nhiều lần kiến nghị về việc trên địa bàn có một số công ty, doanh nghiệp, người dân thuê đất của nhà nước nhưng sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, mọi việc không có gì biến chuyển.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.