33.000 lượt người tới mua sắm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2019 tại Hà Nội

Theo báo cáo của Ban tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2019 tại Hà Nội, trong 4 ngày diễn ra, hội chợ đã thu hút khoảng 33.000 lượt người dân tới tham quan, mua sắm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.