Nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Năm 2013, Quảng Ninh đã quyết định phê duyệt và tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án "Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm" (gọi tắt là Chương trình OCOP Quảng Ninh).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.