Quản lý các phương tiện vận tải khách đường bộ: Nan giải xử lý vi phạm

Sự phát triển của hạ tầng giao thông và nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân nên hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn tỉnh "nở rộ" với nhiều loại hình, phương tiện.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.