Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng

Huyện Ba Chẽ: Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ bản

Thứ Sáu, 07/04/2017, 00:27 [GMT+7]
.
.

Đầu tư cho kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên những năm qua, huyện Ba Chẽ đã bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Việc phân bổ các nguồn vốn đã được huyện thực hiện đúng mục đích, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Hồ chứa nước Khe Mười đang được nhà thầu tập trung thi công.
Hồ chứa nước Khe Mười đang được nhà thầu tập trung thi công.

ĐẦU TƯ HỢP LÝ, HIỆU QUẢ

Trong những năm gần đây, từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, Ba Chẽ đã được bố trí vốn đầu tư mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng. Tính riêng 2 năm (2015-2016), huyện được tỉnh bố trí trên 221 tỷ đồng để đầu tư các công trình trọng điểm, thiết yếu trên địa bàn. Nhu cầu đầu tư phát triển là rất lớn và việc được tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư tăng dần theo mỗi năm đã đáp ứng cơ bản yêu cầu xây dựng các công trình cấp thiết trên địa bàn huyện.

Năm 2017, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển đã phân bổ của huyện là 121,195 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2016. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 10 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình trọng điểm là 56,5 tỷ đồng; nguồn vốn phân bổ theo tiêu chí chấm điểm Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh là hơn 40 tỷ đồng; nguồn vốn nông thôn mới là 3,5 tỷ đồng... Việc giải ngân các nguồn vốn tính đến ngày 15-3 là 29,308/121,195 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho một số công trình chuyển tiếp.

Theo ông Nịnh Quốc Hoàn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, năm 2017, việc phân bổ vốn đầu tư đã được đảm bảo theo thứ tự ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công - tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án ưu tiên trên, huyện sẽ ưu tiên bố trí vốn khởi công mới cho các dự án thực sự cấp bách, đã có quyết định phê duyệt trước ngày 31-10-2016. Việc bố trí vốn cũng được phân kỳ theo tiến độ dự án, đảm bảo tiêu chí như bố trí 100% vốn đối với các dự án hoàn thành và đã phê duyệt quyết toán; bố trí 80-90% cho các dự án hoàn thành và đang chờ quyết toán; bố trí 70% đối với các dự án chuyển tiếp; bố trí 30% cho các dự án khởi công mới.

Đặc biệt, công tác giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản đã được huyện tập trung xử lý nhằm làm minh bạch nguồn tài chính, tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu. Số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2016 của huyện là 64,589 tỷ đồng, thì đến 13-3 huyện đã phân khai 38,256 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 dành thanh toán nợ đọng.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH

Theo ông Khiếu Anh Tú, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình của huyện, các dự án hầu hết đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm kịp thời đưa vào sử dụng. Đối với nhóm công trình chuyển tiếp từ năm 2016 đang được các nhà thầu huy động nguồn lực thi công như: Dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị Ba Chẽ với tổng mức đầu tư 98,012 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 330 đoạn từ cầu Ba Chẽ 2 đến cầu Nam Sơn, tổng mức đầu tư 34,768 tỷ đồng; dự án hồ chứa nước Khe Mười, tổng mức đầu tư 74,645 tỷ đồng...

Riêng dự án đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long đoạn từ xã Đồn Đạc đến tuyến đường vành đai phía Bắc TP Hạ Long, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 306,893 tỷ đồng bị chậm tiến độ bởi chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Nguyên nhân do vướng giải phóng mặt bằng, quy trình chuyển đổi sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác, chưa hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đến nay, dự án mới triển khai thi công đào đắp nền đường dài 1,6km phía Ba Chẽ. Khối lượng thực hiện xây lắp mới đạt 2,9%, trong khi cam kết trong hợp đồng đến ngày 16-9-2018 công trình phải hoàn thành. Nhóm công trình khởi công mới năm 2017, huyện có 4 công trình: Nâng cấp 3 đường tràn trên tuyến đường Thanh Niên và ngầm tràn Loỏng Toỏng dự kiến mở thầu đầu tháng 4-2017, triển khai thi công cuối tháng 4; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Đồn Đạc 1 đang kiểm tra trình cơ quan thẩm định; dự án hàng rào trung tâm văn hoá, thể thao huyện, dự kiến triển khai thi công đầu tháng 4, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đầu tháng 5-2017.

Để đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ, huyện đang nỗ lực tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các bước thẩm định phê duyệt để hoàn tất hồ sơ theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng các dự án, công trình, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ...

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.