TX Đông Triều: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Thứ Sáu, 16/12/2016, 07:35 [GMT+7]
.
.

Ngay từ đầu năm, TX Đông Triều đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị thi công khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm có vốn đầu tư lớn. Cùng với đó, thị xã thực hiện quyết liệt công tác thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB), đảm bảo thanh toán dứt điểm, giải ngân vốn đầu tư XDCB.

Bệnh viện Đa khoa TX Đông Triều đang được đẩy nhanh thi công để đưa vào sử dụng trong năm 2017.
Bệnh viện Đa khoa TX Đông Triều đang được đẩy nhanh thi công để đưa vào sử dụng trong năm 2017.

Năm 2016, tổng nguồn vốn đầu tư XDCB của thị xã đạt trên 300 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thị xã tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến hết tháng 12 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn. Trong đó, một số dự án quan trọng có tổng mức đầu tư lớn như: Trung tâm Văn hoá thể thao, một số trường học đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đặc biệt các dự án được phê duyệt trên địa bàn thị xã do được khảo sát, tư vấn thiết kế phù hợp, sát với điều kiện thực tế của địa phương; công tác thẩm định được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nên đã không thực hiện điều chỉnh, cắt giảm quy mô.

Để nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư XDCB và giải quyết nợ đọng XDCB, định kỳ hàng tháng UBND thị xã họp giao ban chuyên đề, kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư XDCB trên địa bàn. Qua đó, thị xã ban hành những kết luận, thông báo chỉ đạo kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án trên địa bàn; chỉ đạo quyết liệt về công tác lập quyết toán và phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Với các xã, phường, trước hết thị xã tập trung nâng cao năng lực, trình độ quản lý, chuyên môn cho lãnh đạo và cán bộ, công chức làm công tác đầu tư XDCB theo phân cấp thông qua tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; hàng tháng họp kiểm điểm, đánh giá, chỉ đạo các xã, phường triển khai các giải pháp tăng cường xử lý nợ đọng XDCB. Cùng với đó, công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã được các phòng, ban, đơn vị tích cực triển khai, đến nay nhiều dự án quy hoạch quan trọng được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công tác phân bổ vốn đầu tư XDCB có bước tiến mới theo hướng tập trung và ưu tiên cho những công trình quan trọng, bức xúc, các công trình chuyển tiếp, hạn chế tối đa khởi công mới. Đặc biệt, thị xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tích cực triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược; tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư từ Trung ương, tỉnh và đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực từ xã hội để đầu tư cho các dự án an sinh xã hội.

Cùng với những giải pháp trong huy động, điều hành linh hoạt các nguồn lực để ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án vốn ngoài ngân sách, thị xã cũng đặc biệt ưu tiên vốn thanh toán nợ XDCB. Từ đầu năm 2016 đến nay, thị xã đã hoàn thành việc phê duyệt quyết toán đối với trên 400 dự án do thị xã và các xã, phường làm chủ đầu tư. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND TX Đông Triều, cho biết: Từ nay đến cuối năm, thị xã tiếp tục chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng do UBND các xã, phường làm chủ đầu tư; điều tiết cân đối lại kinh phí, rà soát các nguồn thu đảm bảo tăng thu trong thời gian tới. Đồng thời, chú trọng tiến độ, chất lượng để các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.