Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2016

Quảng Yên: Bước "chạy đà" cho chặng đường mới

Thứ Ba, 20/12/2016, 07:21 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của TX Quảng Yên đã đạt được những kết quả tích cực, đúng hướng. Đây là tiền đề quan trọng để Quảng Yên tiếp tục phát triển bứt phá trong thời gian tới...

Đường nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc (TX Quảng Yên) đang được thi công.
Đường nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc (TX Quảng Yên) đang được thi công.

Bứt phá về tăng trưởng kinh tế

2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Quảng Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình KT-XH của Quảng Yên đã có nhiều khởi sắc, phát triển khá toàn diện, đúng hướng. Đặc biệt, kinh tế có bước tăng trưởng khá, đạt 16,5%, tăng cao nhất so với 5 năm trở lại đây. Trong đó, giá trị ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 59,8% giá trị tổng sản phẩm; giá trị ngành dịch vụ tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 20,8% giá trị tổng sản phẩm; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015...

Thị xã cũng đã quyết liệt trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản. Đến nay, địa phương đã hoàn thành các quy hoạch chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, từ quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến các quy hoạch ngành. Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả tích cực với nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, khu đô thị sinh thái, dịch vụ, du lịch. Nổi bật như Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc của Tập đoàn Trung Đông với quy mô 1.192,9ha, tổng mức đầu tư 6.940 tỷ đồng. Cùng với đó, các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group cũng đang nghiên cứu đầu tư Dự án tại khu dịch vụ cảng biển Đầm Nhà Mạc, Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh; Tập đoàn Amata (Thái Lan) đang nghiên cứu, đầu tư Khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao Sông Khoai... Đáng chú ý, ngay tại hội nghị công bố Quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào cuối tháng 10 vừa qua, đã có 8 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ đầu tư 8 dự án vào địa phương với tổng mức đầu tư là trên 5.200 tỷ đồng; 4 doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo tiến độ đầu tư cho 4 dự án lớn đang triển khai trên địa bàn thị xã với tổng mức đầu tư trên 10.600 tỷ đồng... Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của người dân được nâng lên; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao có chuyển biến rõ rệt.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên cho biết: Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hoá các quy hoạch chiến lược. Trong đó, xác định rõ các dự án ưu tiên mà thị xã đã và đang triển khai thực hiện, gắn với thu hút đầu tư để huy động tối đa các nguồn lực, chú trọng đến các nhà đầu tư chiến lược. Cùng với đó, thị xã còn quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, nhất là tập trung giải quyết tốt những vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, bàn giao quỹ đất sạch để các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các dự án. Thị xã còn quan tâm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã; tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa điện tử hiện đại” của các xã, phường; đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức...

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực để phát triển

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên, KT-XH của thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa nghiêm túc... Đặc biệt, các dự án lớn trên địa bàn đang trong giai đoạn tăng tốc, triển khai, cần một khối lượng trung chuyển đất đá rất lớn do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến hạ tầng giao thông, vấn đề môi trường và trật tự an toàn giao thông...

Xác định rõ những khó khăn, thuận lợi của địa phương, trong năm 2017, TX Quảng Yên xác định cần tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Cùng với đó, thị xã cũng sẽ chủ động quảng bá, tạo lập thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hoá của địa phương. Đồng thời, rà soát lại các chỉ tiêu trong xây dựng đô thị còn thiếu và yếu để hoàn chỉnh, bổ sung, nâng cấp. Trong đó, thị xã đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu còn yếu như hạ tầng về giao thông, điện, nước, môi trường, cơ cấu lao động và thu nhập bình quân đầu người... Trên cơ sở đó, thị xã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển, nhất là nâng cấp những tuyến đường trong quy hoạch để đấu nối với đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng... Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược triển khai thực hiện các dự án...

Ngoài ra, thị xã cũng sẽ quan tâm thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục quan tâm hoàn thiện một số thiết chế về văn hoá để đạt các tiêu chí của đô thị loại 3; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo đúng lộ trình đã đề ra...

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.