Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Cẩm Phả: Tạo đà tăng trưởng bền vững

Thứ Tư, 28/12/2016, 11:42 [GMT+7]
.
.

2016 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của TP Cẩm Phả. Kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội trên tất cả lĩnh vực trong năm 2016 là cơ hội cho Cẩm Phả phát triển với tốc độ cao hơn, góp phần tạo đà tăng tốc cho những năm sau.

Cầu Cẩm Y (TP Cẩm Phả) thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.  Ảnh: Đỗ Phương
Cầu Cẩm Y (TP Cẩm Phả) thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Đỗ Phương

SẢN XUẤT TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Với những nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, kiến tạo các giá trị tăng trưởng bền vững, ngay từ khi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, TP Cẩm Phả đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo tăng trưởng ổn định.

Theo đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 10,7% so với năm 2015. Giá trị sản xuất các ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng 5,1%, thương mại - dịch vụ tăng 9% so với năm 2015. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.308 tỷ đồng, đạt 132,7% kế hoạch tỉnh giao, đạt 112% kế hoạch thành phố phấn đấu, tăng 10,3% so với năm 2015. Đây cũng là năm thành phố đạt số thu cao nhất từ trước đến nay. Từ nguồn thu ngân sách, thành phố đã ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển,  tổng chi đầu tư phát triển (cả 2 cấp) chiếm tỷ trọng 45,9% tổng chi ngân sách địa phương. Cùng với đó, các công trình trọng điểm được thành phố quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Trong năm 2016, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng với 19 dự án, trong đó có 13 dự án chuyển giao từ các năm trước sang. Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án đang triển khai là trên 2.000 hộ, trong đó số lượt hộ đã chi trả tiền là 1.468 hộ (tăng 269% so với năm 2015) và tổng số tiền đã chi trả 1.097,7 tỷ đồng (tăng 350% so với năm 2015). Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành GPMB Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Mông Dương theo đúng cam kết với tỉnh và nhà đầu tư.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, xây dựng và trật tự đô thị, nhất là công tác quản lý tuyến biển đã được tăng cường, đạt được kết quả tích cực. Thành phố đã hoàn thành 13 quy hoạch phân khu của 13 phường, hoàn thành và công bố quy hoạch chi tiết khu nuôi lồng bè tập trung trên biển. Với nhiều giải pháp triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, đến nay, 3 xã Dương Huy, Cộng Hoà, Cẩm Hải đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thống nhất đề nghị Trung ương công nhận TP Cẩm Phả hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

NÂNG CAO CHỈ SỐ CẠNH TRANH CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Với mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo, giám sát các phường, xã, phòng, ban chuyên môn cải thiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số PAPI, SIPAS, cải cách hành chính thành phố và các phường, xã năm 2015, tổng kết công tác xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2012-2016 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Từ ngày 1-7-2016, Cẩm Phả đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 66 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường, xã. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công, với 305 thủ tục thuộc 20 lĩnh vực. Trong năm 2016, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công là 24.975 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 24.460 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 97,34%. Các xã, phường tiếp nhận 48.691 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 44.528 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 98,9%.

Công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền từ thành phố đến phường, xã đã có bước chuyển biến rõ rệt. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng được nâng lên. Cơ sở vật chất phục vụ, hiện đại hoá nền hành chính được quan tâm nâng cấp, đầu tư hoàn thiện... Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên. Thành phố đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn với kết quả: Tại Trung tâm Hành chính công đạt 76,67%; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở phường, xã đạt 79,7%. Đặc biệt, UBND thành phố đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ triển khai phát động cuộc vận động toàn dân xây dựng chính quyền điện tử; in trên 32.000 cuốn cẩm nang tuyên truyền về chính quyền điện tử, thủ tục hành chính công, chỉ số PAPI, SIPAS phát đến từng hộ gia đình.

Kết quả tăng trưởng chung đã khẳng định hướng đi đúng của thành phố trong lựa chọn các giải pháp ưu tiên. Đây là bước tạo đà thuận lợi để thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2017 và thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2020.

Lê Hải

.
.
.
.
.
.
.
.