Huyện Đầm Hà: Nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư

Xây dựng hạ tầng phục vụ Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh

Thứ Sáu, 23/12/2016, 16:52 [GMT+7]
.
.

Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu canh công nghệ cao trong nhà kính của Công ty CP Thuỷ sản Việt - Úc (gọi tắt là khu nuôi trồng thuỷ sản Việt - Úc) tại xã Tân Lập là một trong những dự án lớn được tỉnh và huyện đặc biệt quan tâm. Dự án có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, quy mô gần 200ha, sản lượng 100-300 tấn/ha mặt nước nuôi/năm, tương đương 5.800-17.400 tấn/năm.

Tuyến đường được thảm cấp phối để chuẩn bị đổ bê tông.
Tuyến đường được thảm cấp phối để chuẩn bị đổ bê tông.
Hoàn thiện móng cột điện cuối cùng hệ thống điện ra khu nuôi trồng.
Hoàn thiện móng cột điện cuối cùng hệ thống điện ra khu nuôi trồng.

Dự án chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (quý I-2017 đến quý IV-2018) xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản và khoảng 80ha gồm khu nuôi tôm thương phẩm số 3 và số 4; khu xử lý nước thải, khu ao lắng, khu văn phòng nhà ở, trại post và thu gom, xử lý rác thải. Giai đoạn 2 (quý I-2019 đến quý II-2020) tập trung xây dựng khu nuôi tôm thương phẩm số 1 và 2 cùng các hạng mục còn lại.

Bóc xúc đất đá xây dựng bãi tập huấn tìm kiếm cứu nạn.
Bóc xúc đất đá xây dựng bãi tập huấn tìm kiếm cứu nạn.
Những đoạn taluy âm chịu ảnh hưởng nước triều cường đều được kè  chắc chắn.
Những đoạn taluy âm chịu ảnh hưởng nước triều cường đều được kè chắc chắn.

Để dự án được triển khai thuận lợi, huyện đã triển khai đầu tư dự án hạ tầng phục vụ khu nuôi trồng thuỷ sản Việt - Úc, tổng mức đầu tư gần 33 tỷ đồng với các hạng mục: Tuyến đường 2,02km theo tiêu chuẩn cấp III miền núi; trạm biến áp 400kVA/0,4; hệ thống cấp nước 2.239km ống HĐPE D75. Hiện dự án này đang được Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2017.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.