Quyết tâm hoàn thành Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai trong tháng 6

Sau hơn 5 tháng triển khai, đến nay Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, quyết tâm hoàn thành trong tháng 6/2018.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.