Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đáp ứng cho chiến lược phát triển

Thứ Hai, 11/06/2012, 05:08 [GMT+7]
.
.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của Nhà nước. Đây sẽ là căn cứ để giao đất, cho thuê, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho nhiệm vụ CNH-HĐH của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trong ảnh: Một góc quy hoạch TP Hạ Long.
Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trong ảnh: Một góc quy hoạch TP Hạ Long.

Hiện nay Quảng Ninh đã hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch 5 năm kỳ cuối (2006-2010), có 14/14 địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành công tác lập quy hoạch đến 2010. Bên cạnh đó, có 5 địa phương gồm: Quảng Yên, Hoành Bồ, Vân Đồn, Hải Hà điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giúp cho cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hoá. Từ chỗ diện tích đất có rừng che phủ bị suy giảm mạnh, quy hoạch sử dụng đất đã góp phần khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng, đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, một số chỉ tiêu làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất đạt tỷ lệ cao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2001-2010) theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) tỉnh Quảng Ninh đã được Chính phủ phê duyệt. Cụ thể như: Đất nông nghiệp đạt 105,6% so với quy hoạch được duyệt. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp là 51.187ha, đạt 79,63%; đất lâm nghiệp đạt 111,15%; đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 93,76%. Đất phi nông nghiệp đạt 94,02% so với quy hoạch được duyệt. Đất ở đạt 91,5% (đất ở nông thôn đạt 92,68%; đất ở đô thị đạt 77,7%).

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhìn chung việc lập và điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 là phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả như: Các dự án nhiệt điện, xi măng, khu kinh tế tổng hợp Vân Đồn, khu đô thị, khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, thương mại... hàng loạt các dự án hạ tầng được hình thành đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân và tạo nên diện mạo mới trong quá trình phát triển đô thị tại tỉnh Quảng Ninh. Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tuân thủ đúng theo quy hoạch. Việc thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng nguồn thu từ đất, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh vào nền nếp.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất đai, một số hộ gia đình cá nhân và tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích. Công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đo đạc địa chính còn nhiều vướng mắc, kéo dài. Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện hiệu quả nguồn lực từ đất, mới đây UBND tỉnh đã họp về việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu 2011-2015. Theo đó, trên cơ sở tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 610.235ha, diện tích các loại đất được quốc gia phân bổ đến năm 2020 gồm: Đất nông nghiệp 445.226ha, tăng 24.656ha; đất phi nông nghiệp 130.510ha, tăng 48.437ha so với năm 2010. Riêng đất chưa sử dụng năm 2010 có 66.321ha nhưng đến năm 2020 được quốc gia phân bổ còn 34.499ha để sử dụng cho mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. Ngoài ra, trong phương án quy hoạch sử dụng đất còn dành quỹ đất thuận lợi để tạo mặt bằng xây dựng và phát triển khu kinh tế tổng hợp, khu kinh tế cửa khẩu, khu đô thị, cơ sở hạ tầng tương xứng với tầm vóc của tỉnh có di sản thiên nhiên thế giới, là khu vực năng động trong vùng trọng điểm Bắc Bộ.

Khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 được HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp tới và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt sẽ là cơ sở để tỉnh thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.