Để phát huy nguồn lực đầu tư từ đất đai

Thứ Hai, 07/05/2012, 05:36 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, hệ thống giá đất do Nhà nước quy định đã từng bước tiếp cận với giá đất trên thị trường, là yếu tố quan trọng làm lành mạnh hoá các quan hệ đất đai không chỉ với nhà nước và người sử dụng đất mà còn cả với người sử dụng đất với nhau. Qua đó, tạo hiệu quả đáng kể trong thu hút đầu tư trên đất cũng như trong quản lý đất đai.

Lâu nay, một trong những yếu tố góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư đó là thông qua cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất (giá thu tiền sử dụng đất, thuê đất) và cơ chế xác định giá sát giá thị trường đã từng bước hạn chế được tình trạng tiêu cực trong giao đất, cho thuê đất đảm bảo công khai và minh bạch, đồng thời đảm bảo lợi ích của người dân khi nhà nước thu hồi đất. Việc định giá đất theo giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường đang góp phần tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, năm 2003 thu tiền sử dụng đất của tỉnh mới đạt trên 212 tỷ đồng, đến năm 2009 đã đạt trên 762 tỷ đồng. Tổng các khoản thu từ đất (bao gồm các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí) từ năm 2003 đến nay là 4.380,797 tỷ đồng. Một số dự án đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh như: Khu đô thị hòn Cặp Bè, Trụ sở làm việc Sở Công nghiệp cũ (TP Hạ Long) và một số dự án khu dân cư ở TP Cẩm Phả. Bên cạnh đó, nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành tốt công tác GPMB bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ như: Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18A đoạn Mông Dương - Móng Cái, Dự án Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc, dự án WB4 đoạn Cửa Ông - Mông Dương...

Cùng với đó việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân khi được giao đất, thuê đất đảm bảo tương đối hợp lý; việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cũng được thực hiện nghiêm túc góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư, thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế. Từ năm 2003, UBND tỉnh đã tiến hành cổ phần hoá khoảng 40 doanh nghiệp. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá DNNN thuộc tỉnh được thực hiện theo phương pháp tài sản. Đa số các doanh nghiệp lựa chọn phương án thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm cho Nhà nước vì vậy không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Trong giao dịch nhà đất việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất được các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước. Hầu hết giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đều được ngân hàng tiến hành đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo số liệu của các ngân hàng, từ năm 2004 đến năm 2011 các ngân hàng đã cho vay thế chấp bằng quyền sử dụng đất là 11.165 tỷ đồng với tổng giá trị tài sản thế chấp là 23.367 tỷ đồng và chỉ có 31 trường hợp phải xử lý thông qua cơ quan pháp luật.

Có thể thấy công tác tài chính về đất đai thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) thì trong quá trình thực hiện hàng loạt vướng mắc bất cập đã được đặt ra. Đơn cử, khung giá đất của Chính phủ ban hành chưa điều chỉnh kịp thời theo biến động của giá đất trên thị trường (khung giá đất Chính phủ quy định thấp hơn nhiều so với giá thực tế trên thị trường, đến nay chỉ đạt 50%-60% giá thị trường, có vị trí khung giá tối đa chỉ đạt 30% giá thực tế trên thị trường). Chính vì vậy, không phát huy được vai trò điều tiết đối với giá đất thị trường, làm hạn chế tính linh hoạt, tính chủ động của các địa phương. Đặc biệt Luật quy định một loại giá áp dụng cho nhiều mục đích khác nhau (tính thuế, phí, tính tiền bồi thường khi thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất...) trên thực tế gặp nhiều vướng mắc do giá đất để tính phí, lệ phí, thuế đòi hỏi phải được thực hiện với quy mô lớn nhưng không đòi hỏi độ chính xác cao, do đó có thể thực hiện định giá đất hàng loạt theo định kỳ nhiều năm một lần. Trong khi đó, việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, bồi thường khi thu hồi đất cần độ chính xác cao nhưng không đòi hỏi phải thực hiện trên diện rộng, do đó cần thực hiện theo từng trường hợp cá biệt. Mặc dù áp dụng cùng một giá nhưng người bị thu hồi đất thì muốn giá đất cao, còn người phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất muốn giá đất thấp.

Trước những vướng mắc, bất cập trên vấn đề đặt ra lúc này chính là kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về thuế sử dụng đất kịp với yêu cầu đổi mới của Luật đất đai 2003. Có vậy các quy định này mới trở thành công cụ để khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm và chống đầu cơ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Hiểu Trân

.
.
.
.
.
.
.
.