Khắc phục ô nhiễm môi trường ở Trung tâm Xử lý chất thải rắn tại huyện Hoành Bồ

Thời gian qua cử tri huyện Hoành Bồ có kiến nghị về dự án Trung tâm Xử lý chất thải rắn tại địa phương có dấu hiệu xử lý chưa đảm bảo, hầu hết rác được chôn lấp tạm thời chờ đốt, nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân quanh khu vực.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.