Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Thời gian qua Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.