Cần sớm thành lập lực lượng kiểm ngư chuyên trách

Trước yêu cầu phát huy các thế mạnh để phát triển kinh tế thủy sản biển bền vững, ổn định, đồng thời góp phần đảm bảo trật tự an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển trong tình hình mới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.