Sớm di dời Nhà máy Chế biến thủy sản của Công ty CP XNK thuỷ sản Quảng Ninh

Nhà máy Chế biến thủy sản thuộc Công ty CP XNK thủy sản Quảng Ninh nằm trong khu đô thị gây ảnh hưởng tới môi trường khu dân cư được tỉnh có chủ trương di dời từ năm 2012.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.