Thả cá thể vích về với tự nhiên

Ngày 15/6, Trạm kiểm lâm Ba Mùn, Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã tiếp nhận một cá thể vích từ người dân để thả về biển.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.