Cẩm Phả: Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Thời gian qua, TP Cẩm Phả tập trung thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, từng bước giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.