Tìm lời giải cho bài toán xử lý rác thải y tế

Rác thải y tế phát sinh chủ yếu tại các bệnh viện, trung tâm y tế nếu không được xử lý đúng cách sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.