Xây dựng TP Móng Cái "Sáng-xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường"

Hiện nay, thành phố đang tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp chung tay, góp sức cùng với chính quyền địa phương xây dựng thành phố văn minh, hiện đại "Sáng - xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường".

.
.
    .
.
.
.
.
.
.