Đẩy mạnh quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Là cơ quan đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, cùng với các giải pháp linh hoạt nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.