Di dời các cơ sở chăn nuôi xa khu dân cư

Thứ Ba, 12/01/2021, 08:19 [GMT+7]
.
.

Năm 2021, ngành NN&PTNT Quảng Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm về di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư theo quy định của Luật Chăn nuôi 2018, góp phần đưa ngành chăn nuôi đạt tăng trưởng 1,2%, tái cơ cấu theo hướng sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm từ chăn nuôi.

Thực hiện Luật Chăn nuôi 2018, các hộ chăn nuôi trong khu dân cư sẽ phải di dời. (Trong ảnh: Hộ chăn nuôi chị Nguyễn Thị Lý, khu Yên Lãng 2, phường Yên Thọ, TX Đông Triều một trong số hộ sẽ di dời. )
Thực hiện Luật Chăn nuôi 2018, các hộ chăn nuôi trong khu dân cư sẽ phải di dời. (Trong ảnh: Hộ chăn nuôi chị Nguyễn Thị Lý, khu Yên Lãng 2, phường Yên Thọ, TX Đông Triều )

Là một trong 3 xã có số hộ chăn nuôi lợn lớn nhất trên địa bàn TX Đông Triều, Nguyễn Huệ từng là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm. Quỹ đất ít, chăn nuôi nhiều, phần lớn các chuồng nuôi nằm sát nhà dân khiến gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cho dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng trong toàn xã.

Sau dịch tả lợn châu Phi, xã đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từng bước chuyển đổi nghề, không chăn nuôi trong khu dân cư. Đối với các hộ tái đàn tại các khu vực xa khu dân cư, xã yêu cầu các hộ chấp hành nghiêm quy định về chăn nuôi, phòng dịch bệnh, môi trường. Việc di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư theo quy định của Luật Chăn nuôi là tiền đề quan trọng để xã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn...

Toàn tỉnh hiện có gần 6000 cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ nằm trong thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Để thực hiện di dời, Sở NN&PTNT đã quán triệt đến ngành Nông nghiệp các địa phương, tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin về Luật, đồng thời, thành lập các tổ công tác làm việc với địa phương, hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất, tổng hợp thống kê rà soát số liệu để phục vụ việc xây dựng dự thảo chính sách. Các địa phương cũng tăng cường khảo sát, kê khai, khai báo các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn để xác định những địa điểm, khu vực không được phép chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi.

Như ở huyện Đầm Hà, đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, cơ quan liên quan, tập trung rà soát, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi cần di dời theo quy định; tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ trình HĐND tỉnh; hoàn thiện công tác lập quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chăn nuôi tập trung để di dời các hộ chăn nuôi nằm trong khu vực đông dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trong khu vực đông dân cư đồng thuận với việc di dời để đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển chăn nuôi tập trung; bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở tập trung.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các sở, ngành và địa phương, Sở NN&PTNT đang tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp giữa năm 2021 quy định về khu vực không được chăn nuôi và các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ ra ngoài khu dân cư. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2021, làm căn cứ ban đầu để các địa phương bố trí địa điểm chăn nuôi phù hợp, hạn chế tối đa ô nhiễm, từng bước hình thành sản xuất hàng hóa. Đây là những nội dung quan trọng, góp phần kiểm soát số lượng đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo tình hình chăn nuôi trên địa bàn, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường.

Cao Quỳnh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.