Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Ba, 05/01/2021, 14:08 [GMT+7]
.
.

Ngày 5/1, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

22
Quang cảnh tại Hội nghị.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn và diễn biến khó lường của dịch Covid-19 song Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị kịp thời và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thành công mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả”.

Đồng thời, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp theo diễn biến thị trường để chỉ đạo, điều hành sản xuất tiêu thụ, tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh và thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, quyết liệt chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn môi trường…

Nhờ đó năm 2020, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính của Tập đoàn đều hoàn thành theo kế hoạch. Tiêu biểu, than nguyên khai sản xuất được hơn 38,4 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh năm 2020. Than tiêu thụ được 42 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh năm 2020. Một số lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, sản xuất điện, hóa chất, vật liệu nổ… đều phát triển ổn định đạt, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Doanh thu của toàn Tập đoàn đạt hơn 123,4 nghìn tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, lợi nhuận hơn 2.600 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 19.300 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, điểm nhấn năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Than Quảng Ninh và cấp ủy cấp trên cơ sở chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm Đảng bộ TKV. Bên cạnh đó, phối hợp công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng và công tác cán bộ.

Năm 2021, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả; chú trọng phát triển thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản.

22
Các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, 3 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng; 2 đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng; 8 đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nội chính Đảng.

Phạm Tăng- Duy Long

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.