TKV: Nâng cao hiệu quả SXKD từ các mô hình "Dân vận khéo"

Thứ Hai, 14/12/2020, 07:46 [GMT+7]
.
.

Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, các mô hình “Dân vận khéo” đã và đang giúp các đơn vị của TKV vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD). Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để thực hiện các chỉ tiêu SXKD đặt ra, các mô hình "Dân vận khéo" của TKV đã phát huy hiệu quả rõ nét.

22
Công ty Than Dương Huy đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã lựa chọn 46 mô hình để triển khai đến 40/40 chi, đảng bộ cơ sở đăng ký tham gia phù hợp với điều kiện thực tế. Một trong những mô hình “Dân vận khéo” được Ðảng bộ Công ty Than Dương Huy triển khai hiệu quả trong năm nay là “Khéo trong quản trị doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng đơn vị không có tệ nạn xã hội”.

Để triển khai hiệu quả mô hình này, Đảng ủy Công ty Than Dương Huy đã ban hành 2 nghị quyết và nhiều kế hoạch thực hiện đến các tổ chức Đảng, chuyên môn, đoàn thể. Trong đó, 100% phòng ban, phân xưởng đều đăng ký tham gia thực hiện bằng những việc làm thiết thực như: Tăng cường đưa cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa ứng dụng vào khâu sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng quản lý, quản trị về khoán, quản trị chi phí, vật tư, lao động, chế độ chính sách…

Ông Trần Danh Nghị, Bí thư Đảng ủy Công ty Than Dương Huy, cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng dịch Covid-19, tuy nhiên Đảng ủy, cơ quan chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong Công ty đã tập trung giải pháp trọng tâm gắn với “Dân vận khéo” trong quản trị doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng đơn vị không có tệ nạn xã hội đã giúp đơn vị vượt khó thành công. Tính đến hết tháng 11/2020, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty đều hoàn thành kế hoạch. Tiêu biểu Công ty đã sản xuất được gần 2 triệu tấn than nguyên khai, dự kiến cả năm đạt 2,15 triệu tấn; than tiêu thụ gần 2,1 triệu tấn, dự kiến cả năm đạt hơn 2,09 triệu tấn. Việc làm và thu nhập của công nhân luôn giữ ổn định với mức thu nhập bình quân đạt hơn 15,4 triệu đồng/người/tháng.

Tính đến nay, từ 46 mô hình ban đầu, các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh đã nhân rộng được 181 mô hình “Dân vận khéo”. Bên cạnh “Dân vận khéo” trong quản trị doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng đơn vị không có tệ nạn xã hội của Đảng bộ Công ty Than Dương Huy còn có nhiều mô hình “Dân vận khéo” có cách làm hay như: Đảng bộ Công ty CP Than Núi Béo với mô hình “Khéo trong vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia bảo vệ môi trường; Đảng bộ Công ty CP Than Hà Lầm, thực hiện mô hình “Khéo vận động công nhân viên chức, người lao động đảm bảo AT-VSLĐ trong sản xuất”; Đảng bộ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả với mô hình “Khéo trong vận động việc xây dựng mô hình phòng, ban, tổ, đội làm việc một cách khoa học, sáng tạo, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công ty”…

Theo đánh giá của Ðảng ủy Than Quảng Ninh, các mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 đều thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa, động lực để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thúc đẩy hoàn thành những mục tiêu đề ra. Sức lan tỏa của mỗi mô hình không chỉ dừng lại trong từng đơn vị mà còn lan rộng trong toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Đáng chú ý phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020 đã đạt được kết quả rõ nét, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, góp phần quan trọng để mỗi đơn vị nói riêng và toàn ngành Than nói chung vượt qua khó khăn.

22
Lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 11 tháng qua, Tập đoàn đã sản xuất 35,9 triệu tấn than; than tiêu thụ đạt 37,38 triệu tấn, trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 36,69 triệu tấn; doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng ước đạt 108.973 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt trên 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, 11 tháng, TKV nộp ngân sách nhà nước hơn 17.200 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” thời gian tới, Đảng ủy Than Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về phong trào thi đua “Dân vận khéo” một cách sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến 100% các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời biểu dương kịp thời những mô hình mới, những cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực công tác dân vận trong toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Phạm Tăng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.