Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ

Thứ Ba, 29/12/2020, 17:01 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, công tác thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. Qua đó, bảo vệ  tốt “tấm lá chắn” bảo vệ môi trường, giữ nguồn sinh thủy đầu nguồn và ngăn ngừa biến đổi khí hậu.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Móng Cái kiểm tra rừng phòng hộ lòng hồ Tràng Vinh
Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Móng Cái kiểm tra rừng phòng hộ lòng hồ Tràng Vinh.

Tỉnh Quảng Ninh có diện tích tự nhiên là 617.772,64 ha, trong đó tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 422.937 ha, chiếm 70,61% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Diện tích đất quy hoạch rừng đặc dụng: 29.835,9 ha, chiếm 7,05%; diện tích quy hoạch đất rừng phòng hộ 133.127,8 ha chiếm 31,48% (riêng diện tích rừng phòng hộ đâu nguồn là 77.164,6 ha); diện tích quy hoạch đất rừng sản xuất: 259.973,5 ha chiếm 61,47%. Trong thời gian qua, lĩnh vực Lâm nghiệp đã nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, kết quả là diện tích, năng suất và chất lượng rừng tỉnh Quảng Ninh ngày càng tăng, tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 là 55,0% tăng 0,2% so với năm 2019, tăng 8,8% so với năm 2010; là một trong các tỉnh có độ che phủ rừng cao, đứng thứ 12 trong toàn quốc, cao hơn 13% so với độ che phủ rừng toàn quốc (độ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%).

Đặc biệt, năm 2018, tỉnh đã thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 19/9/2018, trong đó điều chỉnh 9.276,1 ha rừng sản xuất sang rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ theo quy chế rừng phòng hộ góp phần bảo vệ môi trường, tạo nguồn sinh thủy cho các hồ, đập trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh tích cực thực hiện khoán bảo vệ rừng phòng hộ theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Diện tích khoán tăng đều qua các năm, đặc biệt là các diện tích rừng ở các vị trí phòng hộ xung yếu, rừng tự nhiên. Nếu như năm 2016, diện tích khoán chỉ là 28.950ha  thì đến năm 2020, diện tích rừng phòng hộ được cấp kinh phí khoán bảo vệ là 44.527ha/102.806,2 ha diện tích có rừng phòng hộ.

Quảng Ninh cũng tích cực thực hiện trồng rừng thay thế trên diện tích được quy hoạch phòng hộ từ nguồn kinh phí của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh bằng các loài cây gỗ lớn, cây bản địa phù hợp với chức năng phòng hộ của rừng. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 1.908,71 ha rừng phòng hộ (Bình Liêu 539,04ha, Móng Cải 194,48ha, Hải Hà 124,34ha, Tiên Yên 302,81ha, Vân Đồn 26,83 ha, Ba Chẽ 235,12 ha, Cẩm Phả 133,9 ha, Hạ Long 183,01 ha, Uông Bí  111,17ha, Đông Triều 36,4ha, Quảng Yên 21,61 ha).

Một số đơn vị đã thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để tăng cường công tác trực, tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm và xây dựng, triển khai quy chế phối hợp giữa các đơn vị trên địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong 3 năm từ năm 2018 – 2020, đã lập biên bản xử lý 430 vụ, trong đó: xử lý hình sự 8 vụ, xử lý hành chính 422 vụ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay đã lập biên bản xử lý 105 vụ, trong đó: xử lý hình sự 08 vụ, xử lý hành chính 97 vụ.

Đặc biệt, ngày 28/11/2019, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò quan trọng của rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phát triển bền vững du lịch sinh thái. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu phải thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư theo chu trình khép kín, bền vững; tạo các sản phẩm theo chuỗi có giá trị kinh tế cao.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay trong những ngày đầu năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động (số 60/Ctr-UBND, ngày 6/1/2020) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU. Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đang triển khai, thực hiện Nghị quyết trên cơ sở cụ thể hóa bằng các giải pháp khả thi, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tình hình thực tế của tỉnh và từng địa phương, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, lộ trình, tiến độ thực hiện. Cùng với đó, toàn tỉnh cũng đang nỗ lực hoàn thành thực hiện Đề án chuyển loại rừng theo Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó tổng diện tích rừng sẽ chuyển đổi từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ là 17.119 ha (trong đó có 11.914 ha thực hiện hỗtrợ chuyển loại rừng sang rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ biên giới, phòng hộ cảnh quan và các vị trí hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh). Căn cứ vào nguồn lực từ ngân sách tỉnh, Sở NN&PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 ưu tiên triển khai cho những vị trí thuộc lưu vực các lòng hồ trọng điểm đã xây dựng, tích nước cung cấp nước sinh hoạt, nước sản xuất tại 07 địa phương (15 hồ) với tổng diện tích là 4.217 ha với tổng kinh phí dự kiến khoảng 200 tỷ đồng.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.