Quảng Yên: Tăng trưởng trong thu ngân sách

Thứ Ba, 08/12/2020, 11:20 [GMT+7]
.
.

Tính đến hết tháng 11/2020, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thị xã đạt khoảng 635 tỷ đồng. Thị xã đang khẩn trương tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu đến hết năm vượt kế hoạch thu ngân sách khoảng 100 tỷ đồng.

tổ chức, cá nhân đến đóng phí, lệ phí tại UBND phường Hoàng tân (TX QUảng Yên)
Các tổ chức, cá nhân đến đóng phí, lệ phí tại UBND phường Hoàng Tân (TX Quảng Yên).

Xác định NSNN có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nên ngay từ đầu năm khi được giao dự toán thu từ cấp tỉnh, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm khai thác tốt các nguồn thu, thu đúng, thu đủ và tăng thu trên địa bàn. Đối với các khoản thu đạt cao, thị xã tiếp tục phát huy; các khoản thu đạt thấp, địa phương tìm các giải pháp để tháo gỡ kịp thời.

Theo lãnh đạo thị xã, thời gian qua dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của một số đơn vị, doanh nghiệp, gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác thu NSNN. Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020, thị xã chỉ đạo cơ quan thuế, các phòng, ban liên quan tăng cường các giải pháp trọng tâm. Trong đó, thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu.. Bên cạnh đó, tuyên truyền kịp thời các chính sách thuế mới để người nộp thuế nắm bắt, thực hiện; tổ chức đối thoại, tháo gỡ vướng mắc liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế; khai thác tốt các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, thu đúng, thu đủ.

Với giải pháp chủ động, kịp thời, tính đến 30/11/2020, thu NSNN trên địa bàn thị xã đạt trên 635 tỷ đồng, bằng 120% so với dự toán tỉnh giao, bằng 85,7% so với dự toán HĐND thị xã giao, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó thu tiền sử dụng đất 385,9 tỷ đồng, bằng 137% dự toán tỉnh giao, bằng 85,8% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 48% so với cùng kỳ; thu thuế, phí 234 tỷ đồng, bằng 91,8% dự toán tỉnh giao, bằng 91,6% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Để phấn đấu đạt số thu NSNN năm 2020 là 700 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay), vượt 100 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao, từ nay đến cuối năm, các phòng, ngành chuyên môn, xã, phường của thị xã sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Chi cục thuế khu vực Uông Bí – Quảng Yên tổ chức hội nghị đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp về chính sách thuế vào tháng 10/2020.
Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên tổ chức hội nghị đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp về chính sách thuế, tháng 10/2020.

Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động; đẩy nhanh tiến độ thu các khoản thu còn thấp, như: Thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất. Các xã, phường phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức rà soát các đối tượng nợ tiền thuê đất, thuê mặt nước; tích cực thu các khoản thuế phát sinh: Thuế xây dựng cơ bản tư nhân, thuê đất, thu tiền khai thác khoáng sản, truy thu tiền khai thác khoáng sản. Đối với khoản thu hỗ trợ tiền đền bù GPMB quỹ đất công, các xã, phường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã rà soát hoàn thiện các thủ tục, đôn đốc chủ dự án nộp tiền vào NSNN.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu thu NSNN năm 2020, bên cạnh công tác tuyên truyền và các biên pháp nghiệp vụ, Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách của trung ương, UBND tỉnh và thị xã về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch Covid-19; giải quyết, áp dụng các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu...

Theo bà Nguyễn Thị Vịnh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, để hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách khoảng 100 tỷ đồng trong năm nay, thị xã tiếp tục đôn đốc Chi cục Thuế và các phòng, ban liên quan tại địa phương tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác thu; tăng cường đội ngũ cán bộ bám sát địa bàn, bám sát cơ sở quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu, xử lý truy thu dứt điểm đối với những trường hợp nợ đọng thuế. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, hộ kinh doanh chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào NSNN; triển khai kịp thời các giải pháp quản lý hiệu quả, tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh biện pháp chống thất thu ngân sách. 

Minh Hà

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.