Quảng Yên: Để ngư dân nâng cao hiểu biết pháp luật

Thứ Năm, 24/12/2020, 16:57 [GMT+7]
.
.

Hiện Quảng Yên có 2.977 tàu cá có đăng ký hoạt động và 137 tàu cá đã có văn bản chấp thuận hoạt động. Sản lượng khai thác thủy sản của thị xã năm 2020 ước đạt 48.000 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản là 7.480ha, đạt 30.000 tấn. Thời gian qua thị xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của ngư dân trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

Người dân xã Tân An, TX Quảng Yên khai thác thủy sản.
Người dân xã Tân An, TX Quảng Yên khai thác thủy sản.

Không có ngư trường lớn khai thác thủy sản trên địa bàn, vì vậy phần lớn tàu khai thác thủy sản của ngư dân Quảng Yên vươn xa đến ngư trường lớn ở nhiều địa phương trong tỉnh và tỉnh lân cận. Bởi vậy, ngư dân và người nuôi trồng được TX Quảng Yên xác định là đối tượng đặc thù, do đó việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như cung cấp thông tin, chính sách hỗ trợ liên quan đến hoạt động thủy sản được địa phương đặc biệt quan tâm.

Theo đó, phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã, các ngành thành viên của Hội đồng luôn duy trì công tác phối hợp, trong đó căn cứ vào nhiệm vụ được giao, hằng năm các cơ quan, đơn vị thành viên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai. Trong năm 2020, các đơn vị thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân vùng ven biển hải đảo và cho người dân nuôi trồng hải sản. Trong đó, chú trọng quán triệt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” của tỉnh; Luật Biên giới quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 18-CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Đặc biệt, trong năm 2020, Phòng Kinh tế thị xã đã cấp phát 4.500 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền quy định về các vùng cấm khai thác tại khu vực lõi vịnh Hạ Long và Bái Tử Long; những điều cần biết trong hoạt động khai thác thủy sản, phân vùng tuyến biển Việt Nam. Phòng cũng tiếp nhận của Chi cục Thủy sản 2.800 cuốn nhật ký khai thác thủy sản phát đến các chủ tàu trên địa bàn thị xã. Đồng thời, phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Chi cục Thủy sản mở lớp tập huấn tuyên truyền Luật Thủy sản 2017; phổ biến tình hình biển đảo và Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc, quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân...

Đơn vị cũng sát sao trong hướng dẫn các phường, xã thủ tục lập sổ quản lý tàu cá, gắn biển kiểm soát tàu cá, xóa đăng ký đối với tàu cá giải bản, bán hoặc theo đề nghị của chủ tàu; yêu cầu các cơ sở đóng mới, cải hoán nâng cấp tàu cá chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định, tuyệt đối không đóng mới, cải hoán nâng cấp tàu chưa được cấp văn bản chấp thuận. Ngoài ra, trong năm Phòng Kinh tế thị xã còn phối hợp với Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh mở 2 lớp đào tạo và cấp 140 chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng nhất, hạng nhì cho người dân; tổ chức ký cam kết ATTP, chấp hành đúng quy định về trang thiết bị, an toàn tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m cho 340 tàu cá...

Cùng với Phòng Kinh tế, lực lượng Công an thị xã cũng phối hợp với các phường trên địa bàn in sao, cấp phát trên 4.000 tờ gấp pháp luật phổ biến biên giới Quốc gia và quy định về vùng cấm khai thác thủy sản, Luật Giao thông đường thủy... Qua đó, đã giúp ngư dân nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm rõ hơn những quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên, biên giới biển...

Ngư dân xã Tân An, TX Quảng Yên nghiên cứu tờ gấp tuyên truyền các quy định trong đánh bắt, nuôi trồng thúy sản.
Ngư dân xã Tân An, TX Quảng Yên nghiên cứu tờ gấp tuyên truyền các quy định trong đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Các tổ chức, đoàn thể ở địa phương triển khai với nhiều hình thức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên là ngư dân với nhiều hình thức phong phú. Anh Lê Văn Nhất, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tiền Phong (TX Quảng Yên), cho biết: "Để tuyên tuyền pháp luật sâu rộng và đạt hiệu quả trong thanh niên, thời gian qua Đoàn Thanh niên xã thường xuyên lồng ghép trong các hội nghị, hội thi và các buổi sinh hoạt đoàn để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, trên trang Facebook của Đoàn Thanh niên xã cũng liên tục đăng tải các thông tin, nhất là Chỉ thị 18, tình hình biển đảo, các hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và các nước, quy định trong khai thác thủy sản; đăng tải các bài viết về ý nghĩa, vai trò của nguồn lợi thủy sản đối với môi trường và cuộc sống con người... Qua đó, không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên dễ dàng nắm bắt các thông tin mới, các quy định pháp luật mà còn có thêm kinh nghiệm, kiến thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản".

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành thị xã, công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân mang lại hiệu quả rõ nét. Tình trạng vi phạm quy định trong đánh bắt, nuôi trồng hải sản giảm hẳn. Trong năm 2020 thị xã tổ chức 2 đợt kiểm tra các điểm nuôi trồng thủy sản, vùng biển và phương tiện khai thác thủy sản, qua đó, đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trên 27,5 triệu đồng.

Liên Hương

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.