Phấn đấu cơ bản thông tuyến cao tốc Tiên Yên - Móng Cái trong năm 2020

Thứ Bảy, 05/12/2020, 11:31 [GMT+7]
.
.

Tranh thủ thời tiết mùa khô thuận lợi vào những tháng cuối năm 2020, các nhà thầu triển khai dự án cao tốc Tiên Yên - Móng Cái (cao tốc Vân Đồn - Móng Cái) đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc, phấn đấu cơ bản thông tuyến trong năm 2020.

a
Tranh thủ mùa khô thuận lợi, các nhà thầu đang huy động tối đa thiết bị, nhân lực, tập trung đào đắp nền đường.
a
Việc triển khai hệ thống cống ngang đường đang được đẩy nhanh tiến độ.
a
Lớp nền đất đắp K95 35k phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2020.
a
Đồng loạt thi công các hạng mục đối với 24 cầu trên toàn tuyến. 
a
Nhà thầu triển khai đúc dầm ngay tại công trường.
a
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tổ chức thi công cả vào ban đêm, hiện công trường đang có gần 500 phương tiện, máy móc cùng hơn 1.000 cán bộ, công nhân và 3 phòng thí nghiệm hiện trường, tổ chức thi công tại 48 mũi.

 Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.