Đầm Hà: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Thứ Tư, 16/12/2020, 13:04 [GMT+7]
.
.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong điều hành thu ngân sách, đến nay, thu NSNN trên địa bàn huyện Đầm Hà đã vượt dự toán tỉnh giao và vượt dự toán phấn đấu của huyện.

Năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đầm Hà, lĩnh vực thu ngoài quốc doanh đạt hơn 13,3 tỷ đồng.
Năm 2020, thu NSNN trên địa bàn huyện Đầm Hà, lĩnh vực thu ngoài quốc doanh đạt hơn 13,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà, tính đến thời điểm này, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện đạt 624,6 tỷ đồng, vượt 26% dự toán tỉnh giao, vượt 23,4% dự toán huyện giao. Riêng thu nội địa đạt 112,5 tỷ đồng, trong đó Chi cục Thuế thu 110,9 tỷ đồng, vượt 80% dự toán tỉnh giao và vượt 53% dự toán phấn đấu của huyện.

Đã có 7 khoản thu đạt và vượt dự toán, như: Thu lĩnh vực ngoài quốc doanh đạt 13,3 tỷ đồng; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 13,1 tỷ đồng; thu phí và lệ phí đạt hơn 1,3 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 65,7 tỷ đồng; thu tại các xã đạt 548 triệu đồng; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 100 triệu đồng; các khoản thu khác hơn 6,7 tỷ đồng. Chỉ có 2 khoản thu không đạt dự toán giao, là: Thuế thu nhập cá nhân mới chỉ đạt hơn 2,7 tỷ đồng, bằng 83% dự toán tỉnh giao; thu lệ phí trước bạ đạt 7,5 tỷ đồng, bằng 75% dự toán tỉnh giao.

Các doanh nghiệp, HTX đóng góp một khoản thu đáng kể.
Các doanh nghiệp, HTX đóng góp một khoản thu đáng kể.

Đạt được kết quả trên, từ đầu năm đến nay, cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng SXKD, huyện tăng cường rà soát các địa chỉ thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để thất thoát, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ thuế.

Ông Đỗ Văn Quyết, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Hải Hà - Đầm Hà, cho biết: Thực hiện các giải pháp thu NSNN năm 2020, cơ quan thuế chủ động, tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính, các xã, thị trấn, lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu NSNN. Trong đó, thường xuyên rà soát các dự án, công trình xây dựng cơ bản, lập danh sách thu thập thông tin về người nộp thuế vãng lai, đối chiếu với danh sách đang quản lý, để đảm bảo quản lý đầy đủ người nộp thuế; nắm bắt tiến độ thực hiện dự án để đôn đốc người nộp thuế vãng lai thực hiện nghĩa vụ thuế. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đối tượng thu, tránh thất thu ngân sách, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ; đôn đốc các khoản phải thu theo kết luận của kiểm toán, thanh tra, thẩm định, thẩm tra quyết toán NSNN theo quy định của Nhà nước. Công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế được đẩy mạnh với các biện pháp: Trực tiếp thu hồi tại trụ sở người nộp thuế; ban hành giấy mời với các trường hợp có tiền thuế nợ thường xuyên kéo dài đến làm việc tại cơ quan thuế. Ban điều hành ngân sách huyện họp hằng tháng, hằng quý, để rà soát các chỉ tiêu thu, tập trung giải pháp tích cực thu các nguồn thu có dư địa cao, như thuế ngoài quốc doanh, trong đó tập trung thu thuế tài nguyên môi trường và các lĩnh vực thu khác.

Hiện nay, cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, việc nguồn thu NSNN trên địa bàn tăng nhanh góp phần quan trọng để Đầm Hà đẩy mạnh đầu tư cho phát triển, nhất là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy các doanh nghiệp địa phương mở rộng SXKD, tạo thêm nguồn thu NSNN trên địa bàn những năm tới.

Huyện Đầm Hà tiếp tục quy hoạch
Năm 2020, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đầm Hà đạt 65,7 tỷ đồng.

Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, cho biết: Với những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2020, huyện tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách, chế độ thu, khai thác nguồn thu trên các lĩnh vực, tăng cường các biện pháp xử lý dứt điểm những khoản nợ đọng thuế, huyện tập trung giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động SXKD. Cùng với đó, huyện đang tiếp tục rà soát các vị trí có lợi thế địa tô để quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân thuê; rà soát các hộ kinh doanh lớn có số thu chưa phù hợp để yêu cầu điều chỉnh đảm bảo thu đúng quy định...

Trên cơ sở kết quả thu ngân sách năm 2020, Đầm Hà dự kiến kịch bản thu nội địa năm 2021 phấn đấu khoảng 180 tỷ đồng, trong đó đẩy mạnh thu ngân sách từ cho thuê đất; thu từ các doanh nghiệp vãng lai; thu phí bảo vệ môi trường; quy hoạch đấu giá đất có lợi thế về sản xuất kinh doanh; thu từ hoạt động xây dựng tư nhân và các dự án chỉnh trang đô thị.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.