Bình Liêu dồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 15/12/2020, 06:23 [GMT+7]
.
.

Là địa phương có xuất phát điểm thấp, trước đây, Bình Liêu gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của cộng đồng dân cư, chương trình xây dựng NTM nơi đây đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Diện mạo nông thôn Bình Liêu ngày càng khởi sắc. Trong ảnh: Bản văn hóa người Tày Đồng Thanh, xã Hoành Mô. Ảnh: Hùng Sơn
Diện mạo nông thôn Bình Liêu ngày càng khởi sắc. Trong ảnh: Bản văn hóa người Tày Đồng Thanh, xã Hoành Mô. Ảnh: Hùng Sơn

Triển khai chương trình xây dựng NTM, hằng năm huyện Bình Liêu đều xây dựng kế hoạch cụ thể và theo lộ trình. Riêng năm 2020, huyện xác định trọng tâm sẽ phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM là Đồng Văn, Vô Ngại, Lục Hồn; riêng xã  Hoành Mô phấn đấu  xây dựng NTM nâng cao; không còn xã dưới 18 tiêu chí trong Chương trình xây dựng NTM; hết năm 2020, có ít nhất 21 thôn đạt chuẩn NTM; 149 vườn đạt chuẩn NTM và 301 hộ mẫu.

Để đạt được những mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai rà soát hiện trạng tiêu chí NTM đến hết năm 2019 để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2020. Qua đó, nhiều giải pháp tập trung hỗ trợ người dân sản xuất hiệu quả, khai thác tốt được lợi thế về nông, lâm nghiệp để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được triển khai. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, gắn liền với các hình thức hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật để thay đổi thói quen từ chăn nuôi, trồng trọt lạc hậu, manh mún, kém hiệu quả sang hướng sản xuất thâm canh, mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp.

Từ xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của huyện có chuyển biến rõ nét: Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khắp các thôn, bản đã được nâng cấp. Các công trình điện sinh hoạt, điểm trường, trạm y tế, bể nước sạch phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã đến nay ước đạt 39 triệu đồng/người/năm; 6/6 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo với số hộ thoát nghèo là 208/471 hộ, đạt 114,9% kế hoạch huyện và đạt 160% theo kế hoạch tỉnh giao, số hộ thoát cận nghèo là 323/826 hộ, đạt 84,3%. Trong năm 2020, Bình Liêu có 100% các thôn đáp ứng được tiêu chí thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; điểm Internet đến thôn đạt 100% giúp người dân đảm bảo yêu cầu truy cập thông tin; 84/84 thôn đều có hệ thống loa truyền thanh hoạt động có hiệu quả, kết nối với đài truyền thanh xã…

Đường ở các thôn, bản của Bình Liêu đã được bê tông hóa, đảm bảo điều kiện đi lại cho người dân.
Đường ở các thôn, bản của Bình Liêu đã được bê tông hóa, đảm bảo điều kiện đi lại cho người dân.

Tính đến hết tháng 11/2020, toàn huyện ước đạt 19 tiêu chí và 50 chỉ tiêu trong Chương trình xây dựng NTM. Riêng với 2 xã Hoành Mô và Húc Động theo bộ tiêu chí xã nâng cao tính đến nay xã Hoành Mô đạt 5/8 tiêu chí và 24/27 chỉ tiêu; xã Húc Động đạt 3/8 tiêu chí và 18/27 chỉ tiêu. Phấn đấu đến hết năm 2020, xã Hoành Mô đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, cho biết: Phòng sẽ tiếp tục xây dựng kịch bản phát triển và tham mưu cho huyện ban hành các kế hoạch triển khai năm 2021. Trong đó, tập trung vào các hoạt động nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt và phấn đấu sẽ đưa xã Đồng Tâm đạt chuẩn NTM; đối với các xã đã đạt chuẩn NTM thì thực hiện xây dựng NTM nâng cao, nhất là đưa xã Húc Động đạt chuẩn NTM nâng cao. Hoàn thiện công tác rà soát, đánh giá lại hiện trạng xây dựng NTM để làm cơ sở xây dựng Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 cấp huyện, cấp xã theo chỉ đạo của tỉnh.  Cùng với đó, huyện tiếp tục triển khai xây dựng các khu NTM, vườn đạt chuẩn NTM trên cơ sở phù hợp với điều kiện địa phương; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trong chương trình xây dựng NTM đảm bảo đúng, kịp thời và tổ chức tuyên truyền, đào tạo mở các lớp tập huấn xây dựng NTM năm 2021.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.