Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021

Thứ Ba, 03/11/2020, 13:30 [GMT+7]
.
.

Sáng 3/11, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp lớn đầu tư hạ tầng trong các khu công nghiệp.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tháng 9/2020, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã xây dựng Dự thảo chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Trong tháng 10, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã nhận được ý kiến tham gia của 13/16 sở, ngành và 9/13 địa phương. Về cơ bản, các đơn vị đều nhất trí với nội dung Dự thảo. Theo đó, Dự thảo chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 sẽ gồm 8 nội dung cơ bản là: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực về công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ; tổ chức các chương trình, hội thảo xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, hợp tác về xúc tiến đầu tư.

Qua nghe báo cáo của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phải tổng hợp, rà soát, đánh giá lại kết quả công tác xúc tiến đầu tư năm 2020. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để xây dựng lại chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 một cách cụ thể, rõ việc, bám sát vào hoạt động của các địa phương, của nhà đầu tư.

Việc triển khai xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới cần phải thay đổi cách làm giữa chính quyền và nhà đầu tư để công tác xúc tiến có hiệu quả, cùng chung một tiếng nói; phải xây dựng được các cơ chế chính sách để hỗ trợ, thu hút được đầu tư. Đặc biệt, cần sáng tạo trong phương pháp triển khai thông qua việc đẩy mạnh hình thức kết nối trực tuyến để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch Covid-19 và nhu cầu của từng khu công nghiệp, từng lĩnh vực sản xuất. Trong đó, cần tập trung trọng tâm trọng điểm vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; cảng biển và dịch vụ cảng biển.

Bên cạnh đó, các cuộc xúc tiến cần phải làm theo chuyên đề, theo địa bàn, có đầu việc cụ thể, có phân công rõ trách nhiệm cho từng ngành, từng địa phương và lộ trình thực hiện để kiểm đếm, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong quá trình thực hiện.

Hoàng Nga

 

.
.
.
.
.
.
.
.