Phát triển hoạt động khuyến công

Thứ Ba, 03/11/2020, 11:15 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, hoạt động khuyến công đã hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Từ đó, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh đầu tư máy móc sản xuất.
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh đầu tư máy móc nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Năm 2019, Quảng Ninh được giao trên 2,3 tỷ đồng tổng kinh phí khuyến công. Trong đó, đã chi hỗ trợ cho công tác khuyến công quốc gia 2 đề án, với tổng kinh phí 600 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ Trung ương (kinh phí Bộ Công Thương); chi hỗ trợ cho công tác khuyến công địa phương thực hiện 17 đề án, tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng (kinh phí của tỉnh). Thông qua hoạt động khuyến công đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đổi mới máy móc, trang thiết bị, nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động.

Bước sang năm 2020, công tác khuyến công quốc gia tiếp tục được hỗ trợ 600 triệu đồng theo Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ Công Thương từ nguồn kinh phí Trung ương. Từ nguồn hỗ trợ của khuyến công quốc gia, tới nay Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã thực hiện ký hợp đồng phối hợp triển khai các nội dung đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ nội thất cao cấp cho Công ty Cổ phần Giải pháp nội thất Việt, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước mắm sá sùng cho Công ty TNHH 1 thành viên Newstar, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Ước lượng khối lượng thực hiện hỗ trợ đến nay đạt trên 70% kế hoạch cho các dự án từ nguồn khuyến công quốc gia.

Cùng với đó, bắt đầu từ tháng 10/2020, nguồn khuyến công quốc gia được bổ sung thêm 1,1 tỷ đồng cho đề án hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Quảng Ninh 2020, được diễn ra vào tháng 12/2020. Định hướng, đến tháng 12/2020 Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh sẽ thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ.

Song song với đó, công tác khuyến công địa phương cũng được thực hiện triển khai tích cực. Đến nay Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương đã lập dự toán kinh phí khuyến công địa phương báo cáo Sở Công Thương Quảng Ninh trình UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng/14 đề án, gồm 7 dự án của Trung tâm, 7 dự án của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do những tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đề án vẫn đang trong giai đoạn chờ được phê duyệt thực hiện.

Thực hiện công tác khuyến công hằng năm, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đều thực hiện rà soát, xem xét và lựa chọn các sản phẩm đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, mẫu mã để hỗ trợ đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp. Song song với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, tăng cường công tác thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tại các vùng quy hoạch và tập trung phát triển đồng bộ việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối cho các sản phẩm chủ lực, tiềm năng cũng được chú trọng thực hiện. Trung tâm cũng tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để sản xuất các sản phẩm mới mang tính tối ưu, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

a
Quá trình sản xuất nước mắm sá sùng tại Công ty TNHH 1 thành viên Newstar được thực hiện trên dây chuyền máy móc chuyên nghiệp, hiện đại.

Ông Vũ Bình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh, cho biết: Mặc dù số kinh phí hỗ trợ cho công tác khuyến công còn hạn hẹp nhưng với nhiều biện pháp tuyên truyền tích cực nên các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Quảng Ninh đã được tiếp cận với nguồn hỗ trợ này. Trong đó, nhiều đề án như hỗ trợ đầu tư trang thiết bị máy móc, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, đào tạo nghề... tiếp tục phát huy hiệu quả, phần nào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức sau khi hợp nhất để tăng cường nguồn lực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quản lý và điều hành, công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tiếp tục tư vấn cho các cơ sở sản xuất nắm bắt kịp thời các chính sách về đầu tư, thủ tục hành chính thành lập, ưu đãi doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất.

Để hoạt động khuyến công tiếp tục đạt được những hiệu quả cao, Trung tâm cũng đề nghị UBND tỉnh, bố trí tăng kinh phí cho hoạt động khuyến công của tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tế hàng năm. Đồng thời, hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện, xã để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.