Ngành Ngân hàng: Đồng hành với tỉnh trong thực hiện "mục tiêu kép"

Thứ Hai, 23/11/2020, 09:13 [GMT+7]
.
.

Đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, từ đầu năm đến nay, ngành Ngân hàng Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đảm bảo thanh khoản, hạ lãi suất cho vay, tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là trợ lực quan trọng để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ngân hàng đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế việc lây lan dịch Covid-19.
Ngành ngân hàng đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Quảng Ninh Nguyễn Đức Hiển cho biết: Từ đầu năm 2020 tới nay, do tác động của dịch Covid-19, nền kinh tế có mức tăng trưởng khá chậm, hoạt động của các doanh nghiệp cầm chừng, khó phát triển. NHNN Chi nhánh Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng hợp lý trên cơ sở nâng cao khả năng đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình tiếp cận tín dụng. Tăng cường ứng dụng CNTT, mạng viễn thông để tuyên truyền, hướng dẫn giúp khách hàng hiểu và nắm được quyền lợi và nghĩa vụ khi giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp, các chương trình cho vay ưu đãi, để khách hàng biết, lựa chọn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường, góp phần hạn chế hoạt động “tín dụng đen” và tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Từ đầu năm tới nay, hệ thống ngân hàng đã thực hiện 3 lần giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên (mỗi lần giảm 0,5%/năm) từ 6%/năm xuống hiện còn 4,5%/năm; lãi suất cho vay thương mại giảm từ 1-3%/năm so với đầu năm, hiện phổ biến ở mức 6-8%/năm đối với ngắn hạn, 9-10%/năm đối với trung, dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và tiết giảm chi phí vốn vay.

NHNN Chi nhánh Quảng Ninh làm việc với  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh (NHNN) về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
NHNN Chi nhánh Quảng Ninh làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tháng 6/2020. Ảnh: Cao Quỳnh

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng tăng cường các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam. Đến nay có trên 10.500 khách hàng được các tổ chức tín dụng hỗ trợ với số tiền trên 38.200 tỷ đồng. Thời điểm cao nhất, có trên 5.400 khách hàng được cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất với dư nợ trên 15.600 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay mới với mức lãi suất ưu đãi (thấp hơn 1-2% so với lãi suất trước đó) cho trên 7.300 khách hàng, với doanh số cho vay gần 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Theo đánh giá của NHNN Chi nhánh Quảng Ninh, năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến ngành Ngân hàng tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, các tổ chức tín dụng đều thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tăng trưởng, thực hiện tốt vai trò hỗ trợ nền kinh tế. Vốn tín dụng ngân hàng cơ bản đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn hợp pháp, chính đáng của các thành phần kinh tế; cơ cấu đầu tư đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó: Dư nợ cho vay các lĩnh vực dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng lần lượt là 52,3-34,6-13,1%; dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế nhà nước đạt 28.103 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,6% tổng dư nợ (giảm 0,6% so với 31/12/2019); cho vay thành phần kinh tế ngoài nhà nước đạt 102.005 tỷ đồng, chiếm 78,4% tổng dư nợ (tăng 0,6%); tổng dư nợ vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng  thực hiện đến 31/10/2020 đạt 130.108 tỷ đồng, dự kiến đến 31/12/2020 đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 31/12/2019.

NHNN Chi nhánh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của NHNN Việt Nam về hoạt động tín dụng theo hướng mở rộng phải đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng chính sách theo chủ trương của Chính phủ. Qua đó, nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn hợp pháp, chính đáng của các thành phần kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là để khôi phục và duy trì sản xuất các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các chương trình, sản phẩm cho vay phục vụ đời sống, tín dụng tiêu dùng với lãi suất hợp lý, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế "tín dụng đen".

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.