Lưu ý thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5, 6 và Quý II/2020

Thứ Năm, 19/11/2020, 17:53 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo đó, đối với các tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT thuộc trường hợp được gia hạn: Đến ngày 20/11/2020 là thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuế GTGT tháng 5/2020; đến ngày 20/12/2020 là thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuế GTGT tháng 6/2020; đến ngày 30/12/2020 là thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuế GTGT Quý II/2020.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được gia hạn, đến ngày 31/12/2020 là thời hạn cuối cùng để nộp tiền thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2020.

Cục Thuế Quảng Ninh lưu ý các tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương nộp tiền thuế đúng hạn, tránh bị tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.