Đầm Hà triển khai cơ chế hỗ trợ, phát triển bền vững nông nghiệp

Thứ Hai, 16/11/2020, 12:39 [GMT+7]
.
.

Huyện Đầm Hà đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với định hướng trở thành vùng trọng điểm sản xuất, chế biến, cung cấp nông sản của tỉnh. Nhiệm vụ đặt ra cho huyện là phải tranh thủ tốt thời cơ, triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh để bứt phá hơn nữa.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã phỏng vấn đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà (ảnh) để giúp bạn đọc rõ hơn về nội dung này.

- Đồng chí cho biết, những cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp được huyện thực hiện thời gian qua như thế nào?

+ Xuyên suốt những năm qua, huyện luôn quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh về phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tạo ra vùng sản xuất nông sản tập trung với nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Đến nay, huyện đã xây dựng được 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản; 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về chăn nuôi; 1 dự án khu sản xuất rau an toàn, rau cao cấp theo hướng ứng dụng công nghệ cao... Cùng với đó là 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được triển khai: Dự án ứng dụng công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học mới trong nuôi trồng thủy sản; mô hình sản xuất giống cá song chấm nâu, nuôi thương phẩm cá song chấm nâu trong ao đất.

Giai đoạn 2017-2020, huyện tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cụ thể là xây dựng và phê duyệt đầy đủ các loại quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển sản xuất từng lĩnh vực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020” được huyện tích cực triển khai. Theo đó, tỉnh chủ trương giảm dần hỗ trợ trực tiếp và cho không, tăng hỗ trợ gián tiếp cho sản xuất, như: Vay vốn với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ kỹ thuật, giống mới, tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản. Tỉnh không tăng ngân sách hỗ trợ cho phát triển sản xuất hằng năm, mà để các địa phương hỗ trợ phát triển sản phẩm có lợi thế... Cụ thể từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện thực hiện được 5/10 nội dung hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp được nêu trong Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND. Bao gồm: Hỗ trợ lãi suất tiền vay; hỗ trợ phát triển HTX; hỗ trợ hạ tầng và thiết bị sản xuất; hỗ trợ đầu tư cho phát triển KHCN; hỗ trợ tiền thuê đất. Trong đó, kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp, HTX trên 12 tỷ đồng/9 đơn vị; kinh phí hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân gần 3,8 tỷ đồng/330 lượt hộ.

- Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về một số dự án nổi bật về nông nghiệp công nghệ cao tại địa bàn huyện hiện nay?

+ Những năm qua, chủ trương của huyện là phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, các trường đại học, trung tâm khoa học nông, lâm, ngư nghiệp, các cơ quan khuyến nông các cấp... để nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng một số quy trình kỹ thuật sản xuất tiến bộ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp địa phương. Điển hình như: Quy trình sản xuất rau theo hướng VietGAP; chuyển giao ứng dụng công nghệ sản xuất rau trong nhà lưới; chuyển giao ứng dụng kỹ thuật ghép cây ăn quả chất lượng cao trong cải tạo vườn tạp, áp dụng chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản, hải sản...

Thu hoạch tôm tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long (BIM) tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà.
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển sản xuất Hạ Long (BIM) Thu hoạch tôm tại xã Đại Bình (huyện Đầm Hà).

Bước đầu trên địa bàn huyện đã và đang xây dựng 2 khu sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản, diện tích gần 170ha, tại xã Tân Lập và xã Đầm Hà; tổng mức đầu tư 829 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 159 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 670 tỷ đồng; hiện nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP Thủy sản Việt - Úc Quảng Ninh đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về chăn nuôi của huyện có diện tích 350ha tại 4 xã Tân Bình, Quảng Lợi, Quảng Lâm, Dực Yên; dự án khu sản xuất rau an toàn, rau cao cấp theo hướng ứng dụng công nghệ cao do Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đầm Hà làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hỗ trợ 5 tỷ đồng.

Trong sản xuất lâm sản, huyện chú trọng đầu tư vào vùng trồng quế tại 2 xã Quảng An và Quảng Lâm. Quy mô vùng trồng quế tập trung của 2 xã hiện nhân rộng được hơn 2.000ha. Vùng trồng quế không chỉ sản xuất lấy vỏ xuất khẩu, mà còn được huyện hỗ trợ xây dựng 1 cơ sở (xã Quảng Tân) chế biến tinh dầu chiết xuất từ cành và lá cây quế để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế.

- Định hướng của huyện Đầm Hà trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

+ Huyện tiếp tục ưu tiên đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp để phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Mục tiêu phấn đấu cụ thể là: Duy trì tốc độ tăng bình quân ngành nông, lâm, thuỷ sản ở mức trên 15,1%/năm; duy trì 1.200ha đất trồng lúa 2 vụ và 820ha có khả năng trồng lúa 1 vụ; mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên diện tích 900ha đất trồng cây lâu năm; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung ứng dụng công nghệ cao; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung, phấn đấu thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về nuôi trồng thủy sản tại huyện, chủ yếu nuôi mặn lợ bãi triều và nuôi trên biển. Đồng thời sẽ tập trung phát triển sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực như trâu, bò, gà bản, tôm thẻ chân trắng, cá biển, nhuyễn thể, quế, cây dược liệu...

Bên cạnh sự nỗ lực của địa phương, huyện đề nghị với tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí đủ ngân sách cho các lĩnh vực ưu tiên đầu tư về hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển đặc thù, ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm có tính động lực thúc đẩy phát triển cho các huyện nghèo chưa chủ động được ngân sách...

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hữu Việt (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.