UBND tỉnh họp về kế hoạch đầu tư công năm 2021

Thứ Năm, 22/10/2020, 13:43 [GMT+7]
.
.

Sáng nay 22/10, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp về phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Đối với việc điều chỉnh vốn trung hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn gần 684 tỷ đồng từ dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn và dự án đường bao biển nối thành phố Hạ Long – Cẩm Phả sang 2 dự án đã có trong danh mục dự án trung hạn 2016 -2020. Đối với điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 2020 sẽ phân bổ điều hòa gần 887 tỷ đồng, trong đó bổ sung chi đầu tư phát triển trên 855 tỷ đồng từ nguồn các đơn vị địa phương hoàn trả ngân sách tỉnh vốn ứng, tạm ứng và giảm dự toán chi thường xuyên. Về kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, dự kiến bố trí trên 10.300 tỷ đồng cho các công trình, dự án chuyển tiếp và 22 dự án khởi công mới.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy thống nhất với phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh 2016 – 2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước 2020 để trình HĐND tỉnh thông qua theo luật định.

Đối với kế hoạch đầu tư công 2021, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển Sở KH&ĐT thẩm định trước ngày 27/10. Các dự án mà tỉnh hỗ trợ nguồn vốn phải sớm có quyết định phê duyệt dự án để làm căn cứ trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công 2021.

Thành Công

.
.
.
.
.
.
.
.