Triển khai Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống Etax

Thứ Tư, 14/10/2020, 08:41 [GMT+7]
.
.

Ngày 2/10/2020, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1557/QĐ-TCT về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax.

Theo đó, thiết lập Hệ thống thông tin bao gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax toàn ngành Thuế, được thiết lập thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 5/10/2020, Tổng cục Thuế đã chính thức kích hoạt “Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ thủ tục thuế qua Cổng điện tử Etax”. Kể từ thời điểm kích hoạt, người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính thuế qua một cửa điện tử của ngành Thuế. Các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế sẽ được chuyển tới 479 kênh thông tin hỗ trợ để được giải đáp kịp thời.

Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế được Tổng cục Thuế bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.