Nâng cao năng lực cạnh tranh từ giải pháp truyền thông

Thứ Sáu, 23/10/2020, 13:16 [GMT+7]
.
.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở KH&CN được Sở xác định cần quan tâm đẩy mạnh đó là tăng cường truyền thông về KH&CN đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh sản xuất tin, bài về hoạt động của các CLB khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh sản xuất tin, bài về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Góp phần vào việc cải thiện chỉ số DDCI của Sở, với chức năng nhiệm vụ được giao Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN đã và đang đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đơn vị đã chủ động tuyên truyền các hoạt động KH&CN của tỉnh thông qua các chuyên mục truyền hình, phát thanh KH&CN phát sóng các kênh truyền thông tỉnh; chuyên trang KH&CN trên báo Quảng Ninh; Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và trên trang Fanpage DDCI của Sở, của tỉnh.

Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, trong đó chú trọng việc quyết tâm của Sở trong việc giải quyết nhanh chóng, hạn chế sự rườm rà về các thủ tục hành chính; hỗ trợ - đồng hành cùng doanh nghiệp...

Mới đây, Trung tâm đã tham mưu cho Sở ban hành văn bản số 757/SKHCN-UDTK đề nghị các địa phương phối hợp xây dựng phóng sự tuyên truyền về hoạt động KH&CN tại địa phương năm 2020 nhằm phản ánh các hoạt động KH&CN từ cơ sở, tuyên truyền sâu rộng tới các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức doanh nghiệp, cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh về thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng suấ,t chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020” phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhanh và bền vững.

Để có nguồn thông tin phong phú phục vụ cho công tác tuyên truyền, Trung tâm cũng chủ động thu thập thông tin các hoạt động KH&CN từ các sở, ban, ngành trong tỉnh. Đồng thời, tổng hợp thông tin hoạt động thuộc phạm vi chức năng của phòng, đơn vị thuộc Sở vào thứ 6 hàng tuần.

Cán bộ
Cán bộ Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN tác nghiệp truyền thông về hoạt động KH&CN.

Song song với sự chủ động từ Sở, thời gian qua, công tác thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực KH&CN cũng đã và đang được các địa phương đẩy mạnh. Tập trung vào phổ biến các cơ chế chính sách về hỗ trợ KH&CN như: Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN, Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; hướng dẫn, phổ biến hoạt động ứng dụng KH&CN vào phát triển sản xuất, xây dựng NTM, nâng cao năng suất, chất lượng… Qua đó, góp phần tích cực trong việc đưa chủ trương, chính sách về KH&CN đến doanh nghiệp, người dân, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: Mục tiêu của Sở KH&CN năm 2020 sẽ phải đứng vào top 10 bảng xếp hạng các sở, ban, ngành. Sở đang thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bắt đầu từ việc đổi mới tư duy, thay đổi phương thức làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc của cán bộ; phát huy vai trò của người đứng đầu. Đối với doanh nghiệp, Sở sẽ tăng cường hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp KH&CN, đồng hành cùng doanh nghiệp; cụ thể hóa chương trình phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định vai trò quan trọng của công tác truyền thông, Sở KH&CN sẽ tiếp tục mở rộng truyền thông trên nhiều kênh thông tin; nâng cấp và đẩy mạnh tuyên truyền qua website của Sở nhằm chuyển tải, phổ biến kịp thời cơ chế, chính sách tới doanh nghiệp. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền; tổ chức nhiều diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến, giải đáp trực tiếp cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp; xây dựng diễn đàn online cho các nhà khoa học... Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động này đối với việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Sở trong thời gian tới.

Nguyên Ngọc - Thu Hương (Sở KH&CN)

.
.
.
.
.
.
.
.