Lấy ý kiến về chiến lược phát triển kinh tế tập thể và đề án HTX kiểu mới

Thứ Năm, 29/10/2020, 15:08 [GMT+7]
.
.

Sáng 29/10, tại TP Hạ Long, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2030”.

Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu là cán bộ sở kế hoạch và đầu tư, phụ trách lĩnh vực KTTT, HTX đến từ 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất liên quan tới việc đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX; vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của thành viên trong HTX; tình hình phát triển HTX theo vùng, lãnh thổ; chú trọng phát triển HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp; quan tâm ưu tiên bố trí, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ các tổ chức KTTT, HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, lộ trình triển khai cụ thể đối với các địa phương. Về nguồn vốn để thực hiện chiến lược, đề án các đại biểu cũng góp ý cần phải rõ ràng, minh bạch với nguồn vốn riêng; cơ chế đầu tư thực hiện đề án cũng cần phải được làm rõ…

Quang cảnh buổi hội thảo
Quang cảnh buổi hội thảo.

Ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổng hợp, bổ sung để sớm hoàn thiện “Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030" và Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021–2030".

Minh Nguyệt

.
.
.
.
.
.
.
.