Hải Hà: 9 tháng nỗ lực vượt khó

Thứ Tư, 14/10/2020, 11:33 [GMT+7]
.
.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, từ đầu năm đến nay, huyện Hải Hà đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Đến nay, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảm bảo kế hoạch và tăng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hà, từ đầu năm đến nay, vượt lên những khó khăn, bất lợi do tác động của dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, chính sách biên mậu..., các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, trong đó: Khu vực công nghiệp tăng 36%; nông - lâm - ngư nghiệp tăng 10,5%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, công tác xúc tiến đầu tư đạt được kết quả tích cực, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất kinh doanh.

Công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, quản lý đất đai, tài nguyên và khoáng sản được quan tâm, thực hiện. Chủ đề công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị và huyện đạt chuẩn nông thôn mới” đã đạt được kết quả rõ nét. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được triển khai tích cực, hiệu quả. Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được cải thiện rõ rệt. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được huyện thực hiện nhanh, gọn, đảm bảo đúng đối tượng.

Sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam, KCN Cảng biển Hải Hà.
Sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam, KCN Cảng biển Hải Hà.

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 10.046,5 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch, tăng 36% so với cùng kỳ. Riêng sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tại KCN cảng biển Hải Hà duy trì phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá. Hiện nay, tại KCN cảng biển Hải Hà có 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với 16 dự án, tổng số vốn đăng ký trên 25.898 tỷ đồng (tương đương 1.126 triệu USD). Đến nay, 12 dự án đã thực hiện đầu tư, tổng vốn đã đầu tư khoảng 17.135 tỷ đồng, 10 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất 9 tháng ước đạt 475 triệu USD; giá trị hàng hóa xuất khẩu khoảng 317 triệu USD, bằng 92,4% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho 10.240 người, trong đó có 3.724 lao động là người địa phương.

Sản xuất gạch
Sản xuất gạch bằng công nghệ mới tại Công ty TNHH Sản xuất gạch xây dựng Hải Hà.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp duy trì được ổn định. Tổng giá trị sản xuất trong 9 tháng đạt 582,6 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng đến nay đạt 6.867,6ha, bằng 98,8% kế hoạch, bằng 101,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 22.904,3 tấn bằng 97,1% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hơn 323.700 con. Toàn huyện trồng mới 377,53ha rừng tập trung, bằng 108% kế hoạch; khai thác hơn 302ha rừng sản xuất. Sản lượng thuỷ sản đạt 11.733 tấn, bằng 102,6% so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Huyện đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 228 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 28 doanh nghiệp thành lập mới. Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng, từ đầu năm đến nay đã có một số nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu và đề xuất tham gia đầu tư vào địa bàn huyện: Tập đoàn Bến Thành Holdings Group đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và hiện đang hoàn thiện thủ tục để được phê duyệt dự án và cấp giấy phép đầu tư; Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Thiên Thai và một số nhà đầu tư nghiên cứu các dự án chăn nuôi tập trung...

Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác thủy sản tại Hải Hà đạt hơn 7.600 tấn.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản tại Hải Hà đạt 11.733 tấn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hồ Đức Quang, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hải Hà từ đầu năm đến nay còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, trong đó phải kể đến lĩnh vực thương mại giảm. Thu nội địa còn 6/11 khoản thu chưa đạt tiến độ kế hoạch. Tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2020 của một số công trình, dự án còn chậm. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Bắc Phong Sinh giảm rất mạnh so với năm 2019...

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2020, trong 3 tháng cuối năm, huyện Hải Hà tập trung thực hiện hiệu quả 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện về mọi mặt, chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung phòng chống dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung. Tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh; tập trung công tác GPMB đối với các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh thực hiện đầu tư các công trình, dự án cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, trong đó tập trung thúc đẩy xuất nhập khẩu chính ngạch, tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại biên giới.

Hữu Việt

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.