Điểm tựa vững chắc cho nhà nông

Thứ Bảy, 10/10/2020, 14:43 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu không lợi nhuận, những năm qua, Hội Nông dân (HND) các cấp đã triển khai hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp hàng nghìn lượt hộ vay vốn đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhà nông.

Nông dân huyện Đầm Hà được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ HTND để sản xuất. Ảnh chụp tháng 7/2020.
Nông dân huyện Đầm Hà được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để sản xuất. 

Theo thống kê của HND tỉnh, đến 30/9/2020, tổng nguồn vốn Quỹ toàn tỉnh là 46,3 tỷ đồng, tăng 44,8 tỷ đồng, gấp 30 lần so với năm 2012. Trong đó, cấp Trung ương là 12,8 tỷ đồng, tỉnh 16,9 tỷ đồng, huyện là 16,6 tỷ đồng.

Quỹ Hỗ trợ nông dân được thực hiện với quy trình, thủ tục vay đơn giản, thuận tiện cho nông dân. Vốn được chuyển tải kịp thời, thu hồi vốn nhanh, đáp ứng được tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp của nông dân. 

Hằng năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh được cấp bổ sung 2-3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách; 11/13 Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện được ngân sách cấp bổ sung, điển hình như: Bình Liêu được cấp 2,3 tỷ đồng, Uông Bí được cấp 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương khác như Đông Triều, Uông Bí có nguồn vận động từ hội viên cao nhất toàn tỉnh, với mức tương ứng là 774 triệu đồng và 458 triệu đồng.

Trong 10 năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đã cho 4.955 lượt hộ vay vốn thông qua 754 dự án phát triển sản xuất gắn với xây dựng mô hình liên kết giữa các hộ nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo an toàn. Tổng dư nợ đến 30/9/2020 là 45,67 tỷ đồng, với 1.062 hộ vay qua 192 dự án và không có nợ quá hạn.

Bên cạnh việc phát huy và sử dụng hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân, HND đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, trong đó có Ngân hàng NN&PTNT, thực hiện chính sách tín dụng phục vụ, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hiện đã có 8/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ký chương trình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT cấp huyện. Tổng dư nợ tính tới 30/9/2020 là 691,3 tỷ đồng, với 316 tổ, 6.901 thành viên, trong đó nợ quá hạn là 4,5 tỷ đồng, chiếm 0,65% dư nợ.

Cùng với đó, HND cũng phối hợp cùng Ngân hàng CSXH giúp nông dân tiếp cận đa dạng các nguồn vốn. Đến 30/9/2020, tổng số dư nợ cho vay đạt trên 1.031 tỷ đồng, 24.429 hộ vay, thông qua 654 tổ vay vốn đang dư nợ. Bao gồm 16 chương trình tín dụng, như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường; giải quyết việc làm dư nợ; trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi...

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của anh Phạm Văn Chiêu, thôn 4, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên được vay vốn từ Quỹ HTND.
Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình anh Phạm Văn Chiêu (thôn 4, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên), được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Trong 10 năm qua, hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã thực hiện có hiệu quả, thiết thực, hỗ trợ trực tiếp và thúc đẩy nông dân đầu tư phát triển sản xuất. Các dự án được đầu tư có trọng tâm vào lĩnh vực sản xuất theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung của tỉnh và các sản phẩm có thế mạnh của từng địa phương (Chương trình OCOP).

Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ nông dân đã vượt khó vươn lên trở thành hộ sản xuất giỏi, nhiều hộ đã tự nguyện đóng góp hỗ trợ trở lại cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, nhiều mô hình điển hình trong sản xuất phát triển từ nguồn vốn quỹ đã được nhân rộng để hộ nông dân tham quan, học tập. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức và hành động của nông dân, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sản lượng cây trồng, vật nuôi; khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại hàng hóa đạt chất lượng.

Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng là động lực để các hội viên nông dân tin tưởng gắn bó, tích cực tham gia các phong trào thi đua do HND phát động. Đồng thời là công cụ, phương tiện hữu hiệu để HND các cấp chủ động hơn trong tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển KT-XH ở địa phương, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Mô hình trồng ổi vay từ nguồn Quỹ HTND mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông Triệu Quý Bảo, thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.
Mô hình trồng ổi với nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông Triệu Quý Bảo (thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ).

Có thể khẳng định, hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân đã đóng góp quan trọng nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, trong các phong trào nông dân tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Lê Văn Độ, Phó Chủ tịch HND tỉnh, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ Hỗ trợ nông dân; giao chỉ tiêu vận động tăng trưởng Quỹ cho các cấp Hội; đa dạng cơ cấu nguồn vốn, cân đối hài hòa giữa nguồn vay Quỹ cấp trên, nguồn ngân sách cấp và nguồn vận động từ hội viên. Đặc biệt, HND tiếp tục thực hiện công tác cho vay đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, nâng cao chất lượng các dự án vay vốn, xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, kịp thời lập luân chuyển dự án thu hồi, không để tồn đọng vốn.

Hoàng Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.