Cục Thuế Quảng Ninh: Hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thứ Tư, 21/10/2020, 07:46 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát trong nhiều tháng, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh (gọi chung là người nộp thuế) bị ảnh hưởng trực tiếp về kết quả sản xuất kinh doanh.

Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (NNT), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bộ Tài chính đã triển khai, chỉ đạo về việc thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Cục Thuế Quảng Ninh đã kịp thời triển khai nghị định, nghị quyết, quyết định và chỉ thị của UBND tỉnh đến toàn công chức thuế, đồng thời thành lập ban chỉ đạo và tổ triển khai của cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) để thực hiện ngay nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của NNT. Công tác thực hiện được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng được hưởng hỗ trợ của Chính phủ, đúng ngành, nghề được gia hạn thời hạn nộp thuế.

Về công tác tuyên truyền và hỗ trợ đối với NNT, Cục Thuế đã triển khai đến NNT các nghị định, nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Tài chính và của UBND tỉnh trên các phương tiện truyền thông của tỉnh, qua trang thông tin điện tử Cục Thuế, gửi email đến NNT và luôn tiếp nhận những cuộc điện thoại của NNT có vướng mắc khi lập giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, hồ sơ được hỗ trợ của hộ kinh doanh.

Kết quả về công tác tuyên truyền tính đến 30/9/2020, đã có 424 tin, bài tuyên truyền đăng trên website Cục Thuế; 40 tin, bài đăng trên báo Quảng Ninh; gửi email hơn 174.000 lượt đến NNT.

Kết quả công tác gia hạn và hỗ trợ NNT tính đến 30/9/2020: Có 1.827 doanh nghiệp được gia hạn, với số tiền gia hạn là 948 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 672 tỷ đồng, thuế TNDN là 231 tỷ đồng, tiền thuê đất là 45 tỷ đồng; tiếp nhận 193 giấy đề nghị gia hạn của hộ kinh doanh, số tiền thuế được gia hạn là trên 12 tỷ đồng.

Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp với UBND cấp xã, Đội QLTT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện để tiếp nhận và thẩm định hồ sơ kịp thời, đúng quy định. Tính đến 30/9/2020, đã có 815 hộ kinh doanh nhận được tiền hỗ trợ, với số tiền là 818 triệu đồng.

Để tiếp tục đồng hành cùng NNT vượt qua khó khăn trong thời gian còn lại của năm 2020, cơ quan thuế tiếp tục hướng dẫn NNT khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuế đất để NNT lưu ý thực hiện nộp NSNN đúng thời hạn. Đồng thời, tăng cường các buổi tiếp xúc, đối thoại và hướng dẫn NNT về chính sách thuế liên quan đến giãn, giảm, công tác quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế số 38 đã có hiệu lực thi hành.

Hoàng Văn Mạnh (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.